Pracownicy i doktoranci IGMiP

imię i nazwisko stopień naukowy stanowisko nr pokoju nr telefonu e-mail
Bogusław Bagiński dr hab. profesor UW 2061 55 40 320 B.Baginski1@uw.edu.pl
Andrzej Barczuk dr hab. emerytowany profesor UW 2103 55 40 310 a.barczuk@uw.edu.pl
Kinga Bembenek mgr doktorantka 2035 55 40 425 kinga.bembenek@student.uw.edu.pl
Agnieszka Bieńkowska mgr doktorantka 2017 55 40 338 a.bienkowska15@uw.edu.pl
Andrzej Borkowski dr adiunkt 2029 55 40 321 a.borkowski@uw.edu.pl
Małgorzata Cegiełka mgr doktorantka 2086 55 40 483
m.cegielka@wp.pl
Roman Chlebowski dr hab. emerytowany pracownik naukowy 2103 55 40 310 -
Anna Czarnecka-Skwarek mgr starszy technik/
doktorantka
2017 55 40 338 annaczarnecka01@gmail.com
Katarzyna Delura dr hab. adiunkt 2039 55 40 491 k.delura@uw.edu.pl
Justyna Domańska-Siuda dr adiunkt 2021 55 40 302 j.domanska@uw.edu.pl
Elżbieta Dubińska prof. dr hab. emerytowana profesor 2105 55 40 304 dubinska@uw.edu.pl
Arkadiusz Gąsiński dr adiunkt 2051 55 40 332 agasin@uw.edu.pl
Grzegorz Gil dr adiunkt naukowy 2082 - g.gil2@uw.edu.pl
Oliwia Grafka dr specjalista naukowo- techniczny 2117 55 40 055 oliwia.grafka@uw.edu.pl
Sławomir Ilnicki dr  hab. adiunkt 2113 55 40 301 slawomir.ilnicki@uw.edu.pl
Lidia Jeżak - specjalista w  zawodzie 2060 55 40 323 l.jezak@uw.edu.pl
Petras Jokubauskas mgr specjalista naukowo- techniczny/
doktorant
2088 55 40 323 p.jokubauskas@student.uw.edu.pl
Maciej Kałaska mgr starszy technik/ doktorant 2097 55 40 345 maciek-kalaska@wp.pl
Grzegorz Kaproń mgr specjalista naukowo- techniczny 2052 55 40 342 gkapron@uw.edu.pl
Paweł Karnkowski dr hab. profesor UW 2023 55 40 403 Karnkowski@uw.edu.pl 
Michał Klukowski mgr doktorant 2095 55 40 303 michal.klukowski@student.uw.edu.pl
Andrzej Kozłowski prof. dr hab. profesor 2073 55 40 306 a.j.kozlowski@uw.edu.pl
Grażyna Krawczyńska- Węsek - starszy technik 2084 55 40 330 gwesek@uw.edu.pl
Marcin Łojek mgr wykładowca/doktorant 2107 - mlojek@student.uw.edu.pl
Anna Macioch mgr doktorantka 2035 55 40 425 macioch.anna@gmail.com
Krzysztof Maliszewski mgr doktorant 2083 55 40 328 k.maliszewski86@wp.pl
Beata Marciniak- Maliszewska mgr doktorantka 2083 55 40 328 beata.marciniak@student.uw.edu.pl
Agnieszka Marcinowska dr starszy wykładowca 2087 55 40 326 marcinowska@uw.edu.pl
Kacper Maruszczak mgr doktorant 2121 - -
Witold Matyszczak dr adiunkt 2089 55 40 333 witold.matyszczak@uw.edu.pl
Marta Michalska mgr doktorantka 2033 - marta.magda.michalska@gmail.com
Krzysztof Nejbert dr starszy wykładowca 2027 55 40 435 knejbert@uw.edu.pl
Filip Owczarek mgr doktorant - - filip.owczarek@student.uw.edu.pl
Jan Parafiniuk prof. dr hab. profesor 2053 55 40 307 j.parafiniuk@uw.edu.pl
Krystyna Pietrzak - specjalista 2076 55 40 300 k.pietrzak@uw.edu.pl
Anna Poszytek dr adiunkt 2028 55 40 311 anna.poszytek@uw.edu.pl
Anna Puchta mgr doktorantka 2017 55 40 338 anna.puchta@student.uw.edu.pl
Agnieszka Rożek dr adiunkt 2049 55 40 309 a.rozek@uw.edu.pl
Michał Ruszkowski mgr doktorant 2088 - ruszkowskimichal@wp.pl
Ryszard Sałaciński dr hab. emerytowany pracownik naukowy 2031 55 40 414 Ryszard.Salacinski@uw.edu.pl
Rafał Siuda dr adiunkt 2093 55 40 308 siuda@uw.edu.pl
Mirosław Słowakiewicz dr inż. adiunkt 2107 - m.slowakiewicz@uw.edu.pl
Stanisław Speczik prof. dr hab. profesor 2036 55 40 416 s.speczik@uw.edu.pl
Marcin Stachowicz mgr asystent 2095 55 40 303 marcin.stachowicz@chem.uw.edu.pl
Michał Surowski mgr  doktorant 2121 - -
Marcin Syczewski mgr starszy technik/ doktorant 2097 55 40 345 marcinsyczewski@student.uw.edu.pl
Krzysztof Szamałek prof. dr hab. profesor 2037 55 40 442 Krzysztof.Szamalek@uw.edu.pl
Agata Trojan mgr doktorantka 2033 - a.majewska@student.uw.edu.pl
Justyna Truszkowska - technik 2035 55 40 465 justyna.widenska@uw.edu.pl
Jan Wierchowiec dr hab. adiunkt 2041 55 40 444 Jan.Wierchowiec@uw.edu.pl
Jan Wysocki mgr doktorant - - jan.wysocki17@gmail.com
Krzysztof Ziemiński mgr samodzielny pracownik inżynieryjno- techniczny 2084 55 40 330 -
Wolontariat
imię i nazwisko stopień naukowy nr pokoju nr telefonu e-mail
Raymond MacDonald prof. 2047 55 40 337 r.macdonald@lancaster.ac.uk
Wróć Do góry