Praktyki w Administracji Rządowej

Praktyki w Administracji Rządowej
  1. Program praktyk prowadzony jest w urzędach administracji rządowej i instytucjach im podległych lub przez nie nadzorowanych.
  2. W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci, którzy mają obowiązkowe praktyki, odbywane zgodnie z tokiem studiów i wynikające z programu kształcenia.
  3. Do odbycia praktyk w administracji publicznej w ramach w/w programu student powinien:
    - Wybrać interesujące miejsce praktyk. Oferta udostępniana jest na stronie internetowej  http://oferty.praca.gov.pl   – zakładka „praktyki”. Przemyśleć i zapisać program praktyk możliwy do realizacji na danym stanowisku w  parciu o opis oferty, opis przedmiotu w USOS-ie i zawarte tam efekty kształcenia,
    - Zgłosić swój wybór oraz  program praktyk do Dziekanatu ds. studenckich pok. P008 lub mail-em pod adres: mrybicka@uw.edu.pl 

[PLAKAT] (plik PDF)

Dodatkowe informacje również na stronie:
 https://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji

Wróć Do góry