Programy studiów dla studentów którzy rozpoczną studia w roku 2017/2018

Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA:
PROGRAM LAT I-III STUDIÓW LICENCJACKICH

Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA:
PROGRAM LAT I-IV STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Wróć Do góry