Rada Naukowa Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Przewodniczący Rady Naukowej IHiGI

Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
Tel.: (+48 22) 55 40 507
Pokój: P078
E-mail: s.j.matysiak@uw.edu.pl

Rada Naukowa Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (kadencja 2016-2020)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 2. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 3. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 4. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 5. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 7. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 8. Prof. dr hab. Andrzej Tatur

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Artur Dziedzic
 2. Dr Dominik Łukasiak
 3. Dr Dorota Porowska
 4. Dr Marcin Stępień
 5. Dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 6. Dr Emilia Wójcik
 7. Dr Sebastian Zabłocki

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Magdalena Grzebalska-Mikołajków

Przedstawiciele Studentów i Doktorantów

 1. Mgr Marcin Gołębiewski
 2. Mgr Konrad Opęchowski
 3. Mgr Łukasz Pieczara
 4. Mgr Piotr Stajszczak
Wróć Do góry