Rada Wydziału Geologii

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Andrzej Borkowski
 7. Dr hab. Katarzyna Delura
 8. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 9. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 10. Dr hab. Jan Dzierżek
 11. Dr hab. Ewa Falkowska
 12. Prof. dr hab. Michał Ginter
 13. Dr hab. Ewa Głowniak
 14. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 15. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 16. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 17. Prof. dr hab. Paweł Karnkowski
 18. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 19. Dr hab. Sebastian Kowalczyk
 20. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 21. Dr hab. Wojciech Kozłowski
 22. Prof. dr hab. Ewa Krogulec
 23. Dr hab. Paulina Leonowicz
 24. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 25. Dr hab. Piotr Łuczyński
 26. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 27. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 28. Prof. dr hab. Leszek Marks
 29. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 30. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 31. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 32. Dr hab. Dorota Porowska
 33. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 34. Dr hab. Zbigniew Remin
 35. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 36. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 37. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 38. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 39. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 40. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 41. Dr hab. Jan Wierchowiec
 42. Dr hab. Barbara Woronko
 43. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 44. Dr hab. Anna Żylińska, prof. UW

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
 2. Dr Alicja Bobrowska
 3. Dr Justyna Domańska-Siuda
 4. Dr Andrzej Domonik
 5. Dr Zofia Dubicka
 6. Dr Ireneusz Gawriuczenkow
 7. Dr Agnieszka Kłopotowska
 8. Dr Agnieszka Marcinowska
 9. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 10. Dr Paweł Rydelek
 11. Dr Rafał Siuda
 12. Dr Marcin Szymanek
 13. Dr Agnieszka Wasiłowska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Grzegorz Kaproń
 2. Mgr Michał Radzikowski
 3. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Damian Ługowski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Marcin Brzozowski
 2. Adrian Groth
 3. Sylwia Kamińska
 4. Justyna Kondratowicz
 5. Piotr Korczyński
 6. Kamila Lipska
 7. Renata Łukowska
 8. Hrymoriy Olinichuk
 9. Agnieszka Pałczyńska
 10. Sebastian Pawlak
 11. Jakub Pięta
 12. Zuzanna Piotrowicz
 13. Oskar Sawicki
 14. Maciej Słowikowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. Dr Emilia Wójcik
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
29 września 2017 r.
20 października 2017 r.
24 listopada 2017 r.
15 grudnia 2017 r.
26 stycznia 2018 r.

semestr letni:
23 lutego 2018 r.
23 marca 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
25 maja 2018 r.
29 czerwca 2018 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
18 października 2017 r.
22 listopada 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.

semestr letni:
21 lutego 2018 r.
21 marca 2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
23 maja 2018 r.
27 czerwca 2018 r.
26 września 2018 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii

Informujemy, że od roku 2017 wszystkie akty normatywne i akty prawne podejmowane na Wydziale Geologii  zamieszczane są na stronie dziennik.uw.edu.pl

- ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro
- ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom przyjeżdżającym na Wydział Geologii w charakterze recenzenta, promotora, członków komisji w przewodach doktorskich, przewodach lub postępowaniach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz osobom współpracującym z Wydziałem Geologii
- Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej  równowartości 10.000 Euro
- Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zasad akceptacji finansowej składanych wniosków projektowych
- Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 2/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku
- Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie oznakowania i przechowywania dokumentacji projektowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
- Rozporządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku trwałego
Wróć Do góry