Rada Wydziału Geologii

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Andrzej Borkowski
 7. Dr hab. Katarzyna Delura
 8. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 9. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 10. Dr hab. Jan Dzierżek
 11. Dr hab. Ewa Falkowska
 12. Prof. dr hab. Michał Ginter
 13. Dr hab. Ewa Głowniak
 14. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 15. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 16. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 17. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 18. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 19. Dr hab. Sebastian Kowalczyk
 20. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 21. Dr hab. Wojciech Kozłowski
 22. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 23. Dr hab. Paulina Leonowicz
 24. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 25. Dr hab. Piotr Łuczyński
 26. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 27. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 28. Prof. dr hab. Leszek Marks
 29. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 30. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 31. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 32. Dr hab. Dorota Porowska
 33. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 34. Dr hab. Zbigniew Remin
 35. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 36. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 37. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 38. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 39. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 40. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 41. Dr hab. Jan Wierchowiec
 42. Dr hab. Barbara Woronko
 43. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 44. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Alicja Bobrowska
 2. Dr Justyna Domańska-Siuda
 3. Dr Andrzej Domonik
 4. Dr Ireneusz Gawriuczenkow
 5. Dr Agnieszka Kłopotowska
 6. Dr Agnieszka Marcinowska
 7. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 8. Dr Paweł Rydelek
 9. Dr Rafał Siuda
 10. Dr Marcin Szymanek
 11. Dr Agnieszka Wasiłowska
 12. Dr Emilia Wójcik

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Grzegorz Kaproń
 2. Mgr Michał Radzikowski
 3. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Damian Ługowski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Marcin Brzozowski
 2. Dominika Mitka
 3. Sebastian Pawluk
 4. Wiktoria Radyno
 5. Ilona Sekudewicz
 6. Paula Sierpień
 7. Maciej Słowikowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. -
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
29 września 2017 r.
20 października 2017 r.
24 listopada 2017 r.
15 grudnia 2017 r.
26 stycznia 2018 r.

semestr letni:

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
18 października 2017 r.
22 listopada 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.

semestr letni:
21 lutego 2018 r.
21 marca 2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
23 maja 2018 r.
27 czerwca 2018 r.
26 września 2018 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii
Wróć Do góry