Rada Wydziału Geologii

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 9. Dr hab. Jan Dzierżek
 10. Dr hab. Ewa Falkowska
 11. Prof. dr hab. Michał Ginter
 12. Dr hab. Ewa Głowniak
 13. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 14. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 15. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 16. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 17. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 19. Dr hab. Wojciech Kozłowski
 20. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 21. Dr hab. Paulina Leonowicz
 22. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 23. Dr hab. Piotr Łuczyński
 24. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 25. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 26. Prof. dr hab. Leszek Marks
 27. Prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
 28. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 29. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 30. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 31. Dr hab. Dorota Porowska
 32. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 33. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 34. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 35. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 36. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 37. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 38. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 39. Dr hab. Jan Wierchowiec
 40. Dr hab. Barbara Woronko
 41. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 42. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Alicja Bobrowska
 2. Dr Justyna Domańska-Siuda
 3. Dr Andrzej Domonik
 4. Dr Ireneusz Gawriuczenkow
 5. Dr Agnieszka Kłopotowska
 6. Dr Agnieszka Marcinowska
 7. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 8. Dr Paweł Rydelek
 9. Dr Rafał Siuda
 10. Dr Marcin Szymanek
 11. Dr Agnieszka Wasiłowska
 12. Dr Emilia Wójcik

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Grzegorz Kaproń
 2. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Damian Ługowski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Marcin Brzozowski
 2. Dominika Mitka
 3. Sebastian Pawluk
 4. Wiktoria Radyno
 5. Ilona Sekudewicz
 6. Paula Sierpień
 7. Maciej Słowikowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. -
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
29 września 2017 r.
20 października 2017 r.
24 listopada 2017 r.
15 grudnia 2017 r.
26 stycznia 2018 r.

semestr letni:

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy:
18 października 2017 r.
22 listopada 2017 r.
20 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.

semestr letni:
21 lutego 2018 r.
21 marca 2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
23 maja 2018 r.
27 czerwca 2018 r.
26 września 2018 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii
Wróć Do góry