Rada Wydziału Geologii

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 9. Dr hab. Jan Dzierżek
 10. Dr hab. Ewa Falkowska
 11. Prof. dr hab. Michał Ginter
 12. Dr hab. Ewa Głowniak
 13. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 14. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 15. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 16. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 17. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 19. Dr hab. Wojciech Kozłowski
 20. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 21. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 22. Dr hab. Piotr Łuczyński
 23. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 24. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 25. Prof. dr hab. Leszek Marks
 26. Prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
 27. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 28. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 29. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 30. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 31. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 32. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 33. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 34. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 35. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 36. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 37. Dr hab. Jan Wierchowiec
 38. Dr hab. Barbara Woronko
 39. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 40. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Alicja Bobrowska
 2. Dr Justyna Domańska-Siuda
 3. Dr Andrzej Domonik
 4. Dr Ireneusz Gawriuczenkow
 5. Dr Agnieszka Kłopotowska
 6. Dr Agnieszka Marcinowska
 7. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 8. Dr Paweł Rydelek
 9. Dr Rafał Siuda
 10. Dr Marcin Szymanek
 11. Dr Agnieszka Wasiłowska
 12. Dr Emilia Wójcik

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Grzegorz Kaproń
 2. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Damian Ługowski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Marcin Brzozowski
 2. Dominika Mitka
 3. Sebastian Pawlak
 4. Wiktoria Radyno
 5. Ilona Sekudewicz
 6. Paula Sierpień
 7. Maciej Słowikowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. Dr Dorota Porowska
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy:
14 października 2016 r. (Rada wyjazdowa)
25 listopada 2016 r.
16 grudnia 2016 r.
27 stycznia 2017 r.

semestr letni:
24 lutego 2017 r.
24 marca 2017 r.
28 kwietnia 2017 r.
26 maja 2017 r.
23 czerwca 2017 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy:
28 września 2016 r.
19 października 2016 r.
23 listopada 2016 r.
21 grudnia 2016 r.
25 stycznia 2017 r.

semestr letni:
22 lutego 2017 r.
22 marca 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
24 maja 2017 r.
28 czerwca 2017 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii
Wróć Do góry