Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM

Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001   
  USŁUGI AKREDYTOWANE >>>>
Obsługa:
dr Emilia Wójcik

e-mail: wojcike@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 501

dr Arkadiusz Gąsiński
e-mail: agasin@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 332
   

Laboratorium jest wyposażone w system składający się z niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu elektronowego (CryoSEM) sprzężonego ze skupioną wiązką jonową (FIB). System pozwala na wykonanie nano tomografii 3D, dzięki kombinacji obrazowania wysokiej rozdzielczości z cięciem preparatu wiązką jonową. 

Główne zalety systemu: otrzymywanie maksymalnego kontrastu materiałowego i topograficznego, osięganie wysokiej rozdzielczości do 2.5 nm przy niskim napięciu przyspieszającym 1 kV, nano tomografia 3D dzięki zespolonym detektorom wewnątrz soczewkowym elektronów odbitych i wstecznie rozproszonych oraz dzięki kompensacji ładunków, preparatyka i wycinanie próbek w postaci bardzo cienkich lamel.

Najważniejsze cechy systemu CryoSEM/FIB:

 • Rozdzielczość - niskie napięcie
  Przy użyciu niskiego napięcia przyspieszającego możemy osiągnąć mniejszy efekt ładowania i skurczu próbki
 • Połączone detektory SE i BSE
  Połączone detektory wewnątrz soczewkowe elektronów odbitych (SE) i wstecznie rozproszonych (BSE) zapewniają wysoki kontrast materiałowy i  topograficzny oraz maksymalną rozdzielczość obrazowania
 • Lokalna kompensacja ładunków
  Eliminuje efekt ładowania próbki dzięki iniekcji gazu bezpośrednio na analizowany fragment powierzchni
 • Analiza EDS i EBSD
  EDS i EBSD to zaawansowane techniki analityczne służące do charakterystyki materiałów, stosowane przy wysokich napięciach przyspieszających
 • System preparatyki kriogenicznej
  Technika preparatyki kriogenicznej zastosowana w  kaningowej mikroskopii elektronowej jest niezbędna do obserwacji próbek wilgotnych lub wrażliwych na wiązkę elektronów, np. komórek i tkanek biologicznych oraz innych próbek środowiskowych

Ponadto laboratorium posiada Elektronowy Mikroskop Skaningowy z emisją polową (FE SEM), który pozwala na osiągnięcie dużej wydajności analiz chemicznych i fazowych. Do najważniejszych cech systemu należą:
- FE SEM wyposażony jest w technologię pracy przy zmiennym ciśnieniu (VP), co pozwala na wyjątkowe obrazowanie i analizę próbek nieprzewodzących
- detekcja elektronów odbitych (SE) przez wewnątrz soczewkowy detektor pozwala na otrzymywanie rzeczywistych obrazów topografii próbki o wysokiej czystości
- w połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem, możliwe jest obrazowanie ekstremalne dużego pola widzienia o wysokiej rozdzielczości
- w FE SEM mogą być badane próbki o średnicy do 250 mm i do 145 mm wysokości
- konstrukcja komory zapewnia idealną geometrię z zastosowaniem analizy EDS z jednoczesnym wykorzystaniem dwóch detektorów

Dodatkowo laboratorium jest wyposażone w:

 • niskotemperaturową suszarkę próżniową do preparatyki próbek wysoko nawodnionych
 • wysokorozdzielczą napylarkę próżniową do mikroskopó elektronowych typu FE SEM i CryoSEM/FIB
Wróć Do góry