Prof. zw. dr hab. Stanisław Jan Matysiak

Samodzielny pracownik naukowy


Kierownik Zakładu Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Telefon: (+48 22) 55 40 507 ; Fax: (+48 22) 55 40 001
Nr pokoju: P078
E-mail: s.j.matysiak@uw.edu.pl
  tl_files/IHiGI/grafika/foto_staff_sm.jpg
   
Wykształcenie
Miejsce Rok  Stopień i Tytuł
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1969 Magister matematyki
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1976 Doktor nauk matematycznych
Politechnika Poznańska, Poznań 1987 Habilitacja w naukach technicznych w zakresie mechanik
  1995 Profesor
Informacje o zatrudnieniu
Data Miejsce Stanowisko
1969-1976 Instytut Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki , Uniwersytet Warszawski
Asystent, st. asystent
1976-1981 Instytut Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt

1981-1982 Wydział Inżynierii, Uniwersytet Manitoby, Winnipeg, Kanada Wizytujący wykładowca
1982-1988 Instytut Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki , Uniwersytet Warszawski
Adiunkt
1988-1996 Wydział Geologii, Zakład Geofizyki Geologicznej,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Docent
1996-dziś Wydział Geologii, Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Profesor
Funkcje
1993-dziś Kierownik Zakładu Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Wydział Geologii,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
1993-1996 Zastępca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
1996-1999 Prodziekan Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski
2002-2005 Zastępca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Staże naukowe i wyjazdy naukowe
1 miesiąc Uniwersytet Moskiewski, 1976
12 miesięcy Uniwersytet Monitoby, Winnipeg, 1981-82
3 miesiące Uniwersytet Monitoby, Winnipeg, 1984
1 miesiąc Uniwersytet Moskiewski, 1989
2 tygodnie Uniwersytet w Rostoku, 1992
1 miesiąc Uniwersytet w Metz, 1992
1 tydzień Uniwersytet Lwowski, w latach 1995-2003 (kilka)
1 miesiąc Uniwersytet Paryski, 2009
Członkostwo
Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej
Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Członkostwo w wydawnictwach
Regionalny edytor International Journal of Fracture Kluwer Academic Publishers (1992-2007)
Material Science, czasopismo oparte na Physicochemical Mechanics of Materials Akademia Nauk Ukrainy (od 2008)
Mathematical Methods and Physicomechanical Fields Akademia Nauk Ukrainy (od 2000)
Acta Mechanica et Automatica Politechnika Białostocka (od 2007)
Scientific Research of  the Institute of Mathematics and Computer Scientes Politechnika Częstochowska (od 2007)
Volumina Jurassica    
Zainteresowania naukowe
Teoria sprężystości, teoria termosprężystości, mechanika pękania, zagadnienia kontaktowe, teoria szczelin zagadnienia dyfuzji, zagadnienia propagacji fal, termomechanika kompozytów
Wybrane/najważniejsze prace naukowe
Matysiak S. J., Perkowski D. M. (2014) “Temperature distributions in a periodically stratified layer with slant lamination”, Heat and Mass Transfer, 50, 75 – 83.
Matysiak S. J., Mieszkowski R., Perkowski D. M. (2014) “SH waves in a layer with temperaturę dependent properties”, Acta Geophysica, 62, 6, 1203 – 1213.
Kaczyński. A., Matysiak S. J., (2009) “Stress singularities in a periodically layered composite with a transverse rigid line inclusion”, Archive of Applied Mechanics, DOI 10.1007/soo419-009-0316-z.
Matysiak S. J., Perkowski D. M., (2008) „Crack normal to layered elastic periodically stratified elastic periodically stratified space”, Theor. Appl. Fracture Mechanics (Elsevier), 50, 220-225.
Kulczycki - Żygajło, R., Matysiak S. J., (2005) “On heat conduction problem in a semi-infinite periodically laminated layer”, Int. Communications in Heat and Mass Transfer, 32, 123-132, (Elsevier, USA).
Matysiak S. J., Pauk V., (2003) ”Edge crack in an elastic layer resting on Winkler foundation”, Engineering Fracture Mechanics 2353-2361, (Pergamon USA).
Kryshtafovych A. A., Matysiak S. J., (2001) “Frictional contact of laminated half-spaces allowing interface cavities. Part I. Analytical treatment”, Int. J. for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 25, 11, 1077-1088, (Elsevier, USA).
Matysiak S. J., Pauk, V., (1999) "On crack problem in an elastic ponderable layer”, International Journal of Fracture 96, 371–380, (Kluwer, USA).
Matysiak S. J., (1991) "On certain problems of heat conduction in periodic composites", Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 71, 12,
524-528, (Akademic Verlag, Niemcy).
Kaczyński  A., Matysiak S. J., (1989) "A system of interface cracks in a periodically layered elastic composites", Engineering Fracture Mechanics 5, 32, 745-756, (Pergamon Press, USA).
Kaczyński  A., Matysiak S. J., (1988) "On crack problems in periodic two-layered elastic composites", International Journal of Fracture 37, 31-45, (Kluwer, USA).
Matysiak S. J., Woźniak Cz., (1987) "Micromorphic effects in a modelling of periodic multilayered elastic composites", International Journal of Engineering Science 25, 5, 549-559, (Elsevier, USA).
Matysiak S. J., Woźniak Cz., (1986) "On the modelling of heat conduction problem in laminated bodies", Acta Mechanica 65, 223-238, (Springer, Austria).
Matysiak S. J., Cohen H., (1983) "Wave fronts in nonhomogeneous elastic media", International Journal of Engineering Science 21, 2, 113-122, (Elsevier, USA).
Promotorstwo rozpraw doktorskich
Piotr Pusz „Wybrane zagadnienia brzegowe kompozytów warstwowych”,1992,
Politechnika Łódzka
Radosław Mieszkowski „Modelowanie procesu dyfuzji nasyconych gruntów spoistych”, 2001,
Uniwersytet Warszawski
Dariusz Perkowski „Zagadnienia brzegowe termosprężystych periodycznych kompozytów warstwowych o brzegach prostopadłych do uwarstwienia”, 2009,
Politechnika Białostocka.
Dydaktyka
Ćwiczenia analiza matematyczna I i II, równania różniczkowe, rachunek parwdopodobieństwa, mechanika teoretyczna, teoria sprężystości, mechanika ciała stałego, statystyka matematyczna (dla studentów Wydziału Geografii i Geologii), matematyka (dla studentów Wydziału Chemii i Geologii),
Wykłady matematyka dla studentów I roku Wydziału Geologii UW, statystyka matematyczna (Wydziały Geografii i Geologii), mechanika teoretyczna, teoria sprężystości, zagadnienia falowe mechaniki ciała stałego, teoria defektów (dla studentów Wydziału Fizyki, specjalność – geofizyka), metody matematyczne w geografii.
Członkostwo
Członek Rady Wydziału Geologii UW i Rady Naukowej Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Członek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (2003 – 2010)
Nagrody
Ministra Edukacji 1990
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 1976
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wielokrotnie
Nauczyciele
Prof. Witold Nowacki, Prof. Zbigniew Olesiak, Prof. Czesław Woźniak
Hobby
Gra na akordeonie, praca w ogrodzie
Wróć Do góry