Prof. dr hab. Stanisław Skompski

Stanisław Skompski Adres:

Stanisław Skompski
Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej, pok. 1080
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Widok na Zamek w Chęcinach
  Kamieniołom Ostrówka w Górach Świętokrzyskich  
Kredowy flisz wapienny w masywie Purmitor (Czarnogóra) Telefon: (+48 22) 55 40 415
E-mail: skompski@uw.edu.pl
Stanisław Skompski
Dydaktyka

Wykaz zajęć dydaktycznych

ĆWICZENIA
1. Surowce budowlane; Wiertnictwo z elementami górnictwa 1978 – 1981
2. Geologia historyczna 1981 – 1995
3. Metodologia stratygrafii 1995 – 2014

 

WYKŁADY
1. Geologia historyczna 2008 – dziś
2. Metodologia stratygrafii  (spec. strat.-posz., IV rok) 1995 – dziś
3. Węglany i środowiska ich powstawania (praktikum, III-IV rok) 1996 – dziś
4. Geologia ogólna dla geografów (studia zaoczne) 1995 – 1997
5. Analiza Basenów Sedymentacyjnych (IV rok) 2008 – 2013
6. Geologia i geomorfologia (dla studentów Wydziału Biologii UW) 2005 – 2014

 

KURSY TERENOWE
1. Kurs terenowy z geologii ogólnej (3 tyg.) – prowadzący grupę 1985 – 1995
2. Kurs terenowy z geologii ogólnej (3 tyg.)  – kierownik 1997 – 2001
3. Kurs terenowy z geologii historycznej (5 dni) - kierownik 1995 – dziś

 

PROSEMINARIUM
1. Geologia na turystycznych szlakach Europy 2008 – dziś
Granty
WYKAZ GRANTÓW
1 Grant KBN (zespół P2) nr 6 6211 92 03  - Fazy zatapiania dewońskiej platformy węglanowej południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (wykonawca) - ukończony 25.06.1994.
2 Grant KBN - PBZ 02-03: Analiza Basenów Sedymentacyjnych Niżu Polskiego (wykonawca) - ukończony 1996.
3 Grant KBN (nr rej. 6 P04D 021 15): Budowle węglanowe górnego dewonu i dolnego karbonu południowej Polski jako brakujące ogniwa w ewolucji paleozoicznych struktur biosedymentacyjnych (kierownik) - ukończony 2000.
4 Grant MNiSW nr 2 P04D 075 29 - „Dynamika sedymentacji późnosylurskiej platformy węglanowej Podola (Ukraina) - (kierownik) - ukończony 07.2008.
5 Grant MNiSW nr -  307 013 237 - Anatomia krawędzi sylurskiej platformy węglanowej w okolicy Kamieńca Podolskiego (Ukraina) (wykonawca)
6 Grant NCN: Karbońskie kopce mułowe: powracające węglanowe systemy depozycyjne na pograniczu geo- i biosfery  (wykonawca
O mnie
Propozycje prac magisterskich
  • Karbon w rejonie Gałęzic (Góry Świętokrzyskie) 
    Prace eksploatacyjne w północnej i wschodniej części kamieniołomu Ostrówka odsłaniają coraz to nowe partie wapieni turneju i wizenu. Celem pracy byłaby dokumentacja nowych odsłonięć i analiza mikrofacjalna odsłaniających się wapieni, jak również poszukanie mikrofauny w konkrecjach fosforytowych kulmu (zwłaszcza radiolarii). Prace laboratoryjne do przeprowadzenia w centrum edukacyjnym w Chęcinach lub w Warszawie.
  • Dewon pomiędzy Górnem a Radlinem (Góry Świętokrzyskie) 
    Nowe odsłonięcia w granicach kamieniołomu Józefka k. Górna nie posiadają żadnej dokumentacji stratygraficznej, facjalnej i tektonicznej. Te 3 dziedziny wymagają pilnego opracowania dla zrozumienia struktury niezwykle ciekawego węzła tektonicznego Józefki. Pomocne mogą być badania w pobliskich odsłonięciach dewonu środkowego w starych kamieniołomach w Radlinie i w odsłonięciach naturalnych. Zakres pracy: analiza mikrofacjalna, dolomityzacja, stratygrafia konodontowa (żywet-famen), elementarne obserwacje tektoniczne. Prace laboratoryjne do przeprowadzenia w centrum edukacyjnym w Chęcinach lub w Warszawie.
Publikacje

Spis publikacji na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/

Wróć Do góry