Studies

Aktualności
Plan zajęć - semestr zimowy i letni - rok akademicki 2015/2016
SEMESTR ZIMOWY 2015/2016   >>>>>
 
SEMESTR LETNI 2015/2016       >>>>>
 
 
AKTUALNE REJESTRACJE WYDZIAŁU GEOLOGII  >>>>
Dziekanat ds. studenckich

Dziekanat ds. studenckich

Tel.: (+48 22) 55 40 013; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Pokój: P007;
E-mail: dziekanat.geol@uw.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu studenckiego:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1000 – 1545 900 – 1400 - 1000 – 1545 900 – 1300


Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. prof. UW Anna Wysocka
Tel.: (+48 22) 55 40 321
E-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl
Dyżury w Dziekanacie (pok. P007)
poniedziałki: godz. 1230 - 1400

PRACOWNICY:
Specjalista: mgr Magdalena Majczyno
Nr pokoju: P007
Tel.: (+48 22) 55 40 013
E-mail: m.majczyno@uw.edu.pl
Zakres czynności: Sprawy bytowe, socjalne;
                                Tok studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich

Starszy Specjalista: mgr Izabela Przekopiak
Nr pokoju: P007
Tel.: (+48 22) 55 40 014
E-mail: i.przekopiak@uw.edu.pl
Zakres czynności: Tok studiów II stopnia – magisterskich 

Specjalista: mgr Magdalena Rybicka 
Nr pokoju: P008
Tel.: (+48 22) 55 40 012
E-mail: mrybicka@uw.edu.pl
Zakres czynności: Praktyki, kursy, wymiana studencka

Regulamin studiów i inne akty prawne
NOWY REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

22 kwietnia 2015 r. Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich. 

Kursy i wycieczki terenowe
Programy wymiany studenckiej
Jakość Kształcenia
Go back Do góry