Terenowe laboratorium badań gruntów w warunkach in situ

Opis:
Aparatura może być stosowana do badań naukowych w zakresie:
- rozpoznania budowy geologicznej do głębokości kilkudziesięciu metrów w miejscach wykonywania innych prac geologicznych
- poszukiwania warstw wodonośnych
- lokalizacji i monitoringu stref zanieczyszczeń środowiska
- lokalizacji dolin kopalnych w osadach pliocenu
- oceny stateczności zboczy i skarp
- badań archeologicznych

Wyposażenie laboratorium:
aparatura geofizyczna do pomiaru rozkładu oporności elektrycznej w górotworze firmy ABEM /prod. Szwecja/

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry