Undergraduate studies (I cycle)

Kierunek GEOLOGIA – studia licencjackie; 3 lata.

Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA – studia inżynierskie; 3,5 roku.
        Trzy bloki tematyczne:
         - Geoinżynieria (w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska)
         - Geodynamika i kartografia geologiczna
         - Inżynieria surowców mineralnych

Programy studiów
Archiwum Prac Dyplomowych
Pliki do pobrania
Go back Do góry