Dr Wojciech Ozimkowski, doc. UW

Adres:
Wojciech Ozimkowski
Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej, pok. 1047
Instytut Geologii Podstawowej
Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tl_files/IGP/ZTiKG/WO/WO.jpg
Telefon: (+48 22) 55 40 437
E-mail: Wojciech.Ozimkowski@uw.edu.pl
Wróć Do góry