Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną (WKR)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - studia I-go stopnia

Wydział Geologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001

e-mail: rekrutacja.geol@uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji oraz Sekretarz WKR: mgr Adam Stępień 
tel. (+48 22) 55 40 023

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - studia II-go stopnia 
kierunek: GEOLOGIA
e-mail: rekrutacja.geol@uw.edu.pl
Sekretarz WKR: dr Emilia Wójcik
tel. (+48 22) 55 40 501

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - studia II-go stopnia
kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA 
e-mail: rekrutacja.geol@uw.edu.pl 
Sekretarz WKR: mgr Adam Stępień
tel. (+48 22) 55 40 023

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - studia II-go stopnia 
kierunek: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES
e-mail: rekrutacja.geol@uw.edu.pl 
Sekretarz WKR: mgr Danuta Klimkiewicz
tel. (+48 22) 55 40 441

Więcej informacji na temat kierunku udzieli:
APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES dr Marcin Barski (+48 22) 55 40 490 marcin.barski@uw.edu.pl
Wróć Do góry