Zakład Geologii Dynamicznej

Zakład Geologii Dynamicznej

Kierownik:
Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Tel. (+48 22) 55 40 445, e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl pok. 1035

Pracownicy Zakładu Geologii Dynamicznej

Nauczyciele akademiccy:
Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 495, pok. 1023 
Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 445, pok. 1035
Dr hab. Ewa Głowniak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 429, pok. 1030
Dr hab. Marcin Barski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 490, pok. 1021
Dr hab. Paulina Leonowicz (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 433, pok. 1028
Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 436, pok. 1026
Dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 426, pok. 1024
Dr Marcin Górka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 440, pok. 1036
Dr Małgorzata Kozłowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 494, pok. 1022
Dr Maciej Łoziński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 499, pok. 1020
Dr Tomasz Segit (e-mail), pok. 1029
Dr Piotr Ziółkowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 499, pok. 1020

Emerytowany Prof. dr hab. Bronisław A. Matyja (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 409,  pok. 1027
Emerytowany Prof. dr hab. Piotr Roniewicz (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 413, pok. 1033
Emerytowany Prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 420, pok. 1025

Pracownicy:
Mgr Cezary Łukawski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 467, pok. 1038

Doktoranci:
Mgr Danuta Cybulska (e-mail), pok. 1034
Mgr Anna Filipek (e-mail), pok. 1009
Inż. Adrian Jarzyna (e-mail), tel. -pok. 1032
Mgr Jakub Kotowski (e-mail), pok. 1060
Mgr Tomasz Krogulec (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 602pok. 1031
Mgr Damian Ługowski (e-mail), pok. 1060
Mgr Radosław Staniszewski (e-mail), pok. 1060 
Mgr Arleta Suchocka (e-mail), pok. 1009
Mgr Dorota Żmudzin (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 602pok. 1031

Proponowane tematy prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2016/2017
Do pobrania
Wróć Do góry