Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej

Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Skompski
Tel. (+48 22) 55 40 415, e-mail: Skompski@uw.edu.pl, pok. 1080

Pracownicy Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 422, pok. 1093
Dr hab. Wojciech Kozłowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 410, pok. 1078
Dr hab. Piotr Łuczyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 434, pok. 1089
Dr hab. Zbigniew Remin (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 449, pok. 1074
Dr hab. Anna Żylińska, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 448, pok. 1079
Dr Mikołaj Zapalski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 473, pok. 1076

Emerytowany Prof. dr hab. Stanisław Orłowski, pok. 1077
Emerytowany Prof. dr hab. Michał Szulczewski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 418, pok. 1085
Emerytowana Dr hab. Ewa Stupnicka, tel. (+48 22) 55 40 417, pok. 1091

Pracownicy:
Mgr Bogusław Waksmundzki (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 468, pok. 1087

Doktoranci:
Ibrahim Mustafa Abbras (e-mail), tel. -, pok. 1077
Mgr Michał Cyglicki (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 417, pok. 1091
Mgr Anna Jezierska (e-mail), pok. 1081
Mgr Magdalena Kruszyna (e-mail),
Mgr Damian Lodowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 417, pok. 1091
Mgr Lidia Zenkner  (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 488, pok. 1084

Wróć Do góry