Zakład Geomechaniki

Kierownik:
Dr hab. Paweł Łukaszewski
Tel. (+48 22) 55 40 528, e-mail: pawel.lukaszewski@uw.edu.pl, pok. P120

Pracownicy Zakładu Geomechaniki

Nauczyciele akademiccy:
Dr Alicja Bobrowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 515, pok. P116
Dr Andrzej Domonik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 544, pok. P114
Dr Artur Dziedzic (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 542, pok. P112
Dr Dominik Łukasiak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 512, pok. P118

Emerytowana Prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 510, pok. P121

Pracownicy:
Mgr Robert Dziedziczak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 550, pok. S111
Andrzej Kasprzak, pok. S121


Doktoranci:
Mgr inż. Łukasz Pieczara (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 541, pok. P117
Mgr Przemysław Wilczyński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 541, pok. P115

Problematyka badawcza
Problematyka badawcza:
Zakład Geomechaniki zajmuje się problematyką naukowo-badawczą związaną z kompleksową oceną fizycznych i mechanicznych właściwości skał i masywów skalnych w złożonych warunkach naprężenia i temperatury, na tle ich cech geologicznych.
Problematyka badawcza obejmuje:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif analizę zmian wytrzymałości i odkształcalności skał oraz masywów skalnych w złożonych warunkach naprężenia i temperatury;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif charakterystykę i ocenę stabilnej oraz niestabilnej deformacji skał na tle ich zróżnicowania litologicznego i tektofizycznego;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif analizę cech sprężystych i anizotropii materiału skalnego z wykorzystaniem nieniszczących badań ultradźwiękowych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif ocenę procesów destabilizacji struktury materiału skalnego w warunkach rosnącego naprężenia na podstawie przejawów emisji akustycznej;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif modelowanie procesów deterioracji zabytkowych elementów kamiennych.
Możliwości badawcze
Możliwości badawcze:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania jednoosiowego ściskania, rozciągania i ścinania skał w dowolnych prędkościach obciążenia lub odkształcenia;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania trójosiowego ściskania próbek w warunkach wysokiego ciśnienia (do140 MPa) i temperatury (do 200 stopni C) z systemem elektronicznego pomiaru i rejestracji odkształceń osiowych, obwodowych i objętościowych
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif rejestracja emisji akustycznej generowanej podczas procesu deformacji w celu interpretacji zaawansowania destrukcji strukturalnej skał;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania ultradźwiękowe przed zniszczeniem i podczas procesu deformacji, kontrola właściwości skał w celu oznaczenia parametrów dynamicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania struktury geometrycznej powierzchni nieciągłości skał.
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif sztywna prasa hydrauliczna MTS 815 z systemem rejestracji wytrzymałości i odkształcalności skał;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif komora wysokich ciśnień MTS 656;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif autorski system do pomiarów ultradźwiękowych prędkości fali podłużnej, poprzecznej i powierzchniowej;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif profilomierz Hommelwerke T8000;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif cykliczna komora klimatyczna Ascott S120iP.
Materiały do pobrania
Wróć Do góry