Zamówienia publiczne

KONTAKT:
Mgr Lidia Zdanowska
Nr pokoju: P067
Tel.: (+48 22) 55 40 018
E-mail: l.zdanowska@uw.edu.pl

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia-Zał. 1 do SIWZ] [Formularz ofertowy] [Wzór umowy]
[Zał. 2 do SIWZ] [Zał. 2 do SIWZ - wersja edytowalna]

(Termin składania ofert upływa 22.11.2017 r., do godz. 1000

[Unieważnienie dla części 7, 8 i 10]

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Najkorzystniejsza oferta - część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12]

(19.12.2017 r.

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr ZP/13/08/2017 na: „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Hydrogeologicznego"
[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

(14.11.2017 r.)

INNE

-

Wróć Do góry