Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Postępowanie nr ZP/13/04/2017 na: „Usługa ochrony (całodobowy monitoring budynku wraz z interwencjami) dla Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie"
[Ogłoszenie] [Instrukcja] [Opis przedmiotu zamówienia] [Formularz ofertowy] [Wzór umowy]
(Termin składania ofert upływa 06.06.2017 r.

[Unieważnienie]

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie nr ZP/13/01/2017 na: „Dostawę środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego"
[NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
(19.05.2017 r.)

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-

INNE

-

Wróć Do góry