Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia-Zał. 1 do SIWZ] [Formularz ofertowy] [Wzór umowy]
[Zał. 2 do SIWZ] [Zał. 2 do SIWZ - wersja edytowalna]

(Termin składania ofert upływa 22.11.2017 r., do godz. 1000

Postępowanie nr ZP/13/08/2017 na: „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Hydrogeologicznego"
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz ofertowy] [Dokumentacja] [Wzór umowy
[Pytania i odpowiedzi] [Przedmiar robót] [Pytania i odpowiedzi-02.10.2017]

(Termin składania ofert upływa 10.10.2017 r. o godz. 1000)

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-

INNE

-

Wróć Do góry