Stowarzyszenie Absolwentów Geologii UW

Skład Zarządu:
Marek Stępisiewicz — prezes zarządu
Witold Chmielewski — wiceprezes
Teresa Oszczepalska — sekretarz
Hanna Oficjalska — zastępca sekretarza
Zofia Ćwiertniewska — skarbnik
Bogusław Bagiński
Maria Kołodyńska
Agnieszka Marcinowska
Anna Srokowska-Okońska

Skład komisji rewizyjnej:
Ewa Hoffmann – przewodnicząca
Henryk Górka
Marcin Górka

Wróć Do góry