Stowarzyszenie Absolwentów Geologii UW

Skład Zarządu:
Paweł Łukaszewski — prezes zarządu
Marek Stępisiewicz — wiceprezes
Hanna Oficjalska — sekretarz
Zofia Ćwiertniewska — skarbnik
Elżbieta Gaździcka
Michał Ćwiertniewska
Franciszek Knyszyński
Halina Merta
Anna Srokowska-Okońska
Alicja Bobrowska — zastępca członka

Skład komisji rewizyjnej:
Ewa Hoffmann – przewodnicząca
Henryk Górka
Witold Chmielewski

Wróć Do góry