Projekt RPO - Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I

Zarządzanie projektem


Koordynator merytoryczny projektu:
dr Radosław Mieszkowski

Komitet sterujący:

 • dr hab. prof. UW Ewa Krogulec, Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Bogusław Bagiński
 • dr Arkadiusz Gąsiński
 • dr Sławomir Ilnicki
 • mgr Monika Kaczorowska
 • dr Witold Matyszczak
 • dr Radosław Mieszkowski
 • mgr Mariusz Nechwedowicz
 • dr Rafał Siuda
 • dr Marek Stępisiewicz
 • dr Jerzy Trzciński

Specjalne podziękowania dla:

 • prof. dr hab. Andrzeja Kozłowskiego
 • prof. dr hab. Ryszarda Kaczyńskiego
 • Wiesławy Królikowskiej - Pełnomocnika Kwestora w Wydziale Geologii UW

i również:

 • mgr Agnieszki Baczewskiej
 • mgr Danuty Klimkiewicz
 • mgr Jadwigi Turlej

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry