Dzień 22.10.2021 - dniem dziekańskim

baner dzien dziekanski www s

Dzień 22 października 2021 r. jest dniem dziekańskim od zajęć dydaktycznych, w związku z wyjazdem integracyjnym studentów Wydział Geologii.

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. E. Durska

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii