Wyróżnienie - Nagroda "Geologia 2021" za pracę naukową

baner publikacja AK 1200x600

Zespół kierowany przez profesora Andrzeja Konona, składający się z naukowców z Wydziału Geologii UW i z Instytutu Geofizyki PAN, we współpracy z PGNiG w ramach projektu NCBiR Blue-Gas-1/5 (ShaleMech), uzyskał wyróżnienie w Konkursie Ministra Klimatu i Środowiska Nagroda "GEOLOGIA 2021" w kategorii: Dorobek, fundamentalne odkrycie za pracę naukową:

Konon A., Wyglądała M., Haluch A., Rybak-Ostrowska B., Cyz M., Malinowski M., 2021. Using seismic and well data to determine processes of folding in the Pomeranian segment of the Caledonian Foredeep Basin, Poland, Marine and Petroleum Geology, 124, 104804 (strony 1-20),
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104804.

W pracy tej zostało zaprezentowane nowe podejście do rozpoznawania stref w obrębie górotworu, gdzie występuje intensyfikacja deformacji tektonicznych, w najpowszechniej występujących na świecie fałdach, powstających ze skracania w poziomie. Wzrost deformacji tektonicznych w tych strefach ułatwia przepływy węglowodorów, również podczas zabiegów szczelinowania.
Na podstawie zdjęć sejsmicznych, gdzie rozpoznano fałdy, nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy powstały one jako fałdy z powierzchnią neutralną, czy z posuwem fałdowym, co przekłada się na dwie przeciwstawne lokalizacje stref intensywnych deformacji tektonicznych: partie jądrowe lub skrzydła.
Fałdy są powszechnie poszukiwane jako potencjalne pułapki dla węglowodorów. Wiedza, które części fałdów cechuje większy potencjał dla występowania węglowodorów pozwala lepiej zaplanować lokalizację wierceń. Ma to ogromny wpływ na możliwość zwiększenia efektywności wydobycia węglowodorów. Takie precyzyjne działanie ma duże znaczenie ekonomiczno-gospodarcze, jak i ogranicza w dużym stopniu niekorzystny wpływ wierceń na środowisko.
W publikacji zostało zaproponowane zastosowanie nowej, uniwersalnej metodyki, którą można wykorzystać w przypadku złóż na całym świecie, opartą o połączenie analizy profili sejsmicznych, analizę mikrostrukturalną rdzeni oraz badania geofizyczne AVAZ, co pozwala na rozpoznanie mechanizmów fałdowania, ułatwiając właściwy wybór lokalizacji planowanych wierceń.

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii