Propozycje tutoriali w roku akademickim 2021/2022

Zachęcamy studentów do zapoznania się z listą proponowanych tutoriali w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf].

Informacje dostępne również na stronie: https://www.geo.uw.edu.pl/studia/tutoring 

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii