Posiedzenie Naukowe Wydziału Geologii - 14.01.2022 r.

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu Nakowym Wydziału Geologii UW w dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek).

 

pt.:   "Zmiany klimatu w młodszym plejstocenie w NE Polsce"

 

Referat wygłosi: prof. dr hab. Barbara Woronko 

 

Posiedzenie odbędzie się o godz. 13:00 i będzie miało formę wykładu za pośrednictwem platformy Google Meet https://meet.google.com/dkc-papd-biw

 

 

 

Serdecznie zaprasza 
Dziekan Wydziału Geologii

 

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii