Dofinansowanie na utworzenie nowych akredytowanych laboratoriów badawczych

baner

Na podstawie rekomendacji Rady ds. akredytacji Kampusu Ochota, decyzją Kierownika Programu IDUB dofinansowanie w konkursie w ramach Działania I.4.1 uzyskały dwa wnioski, w tym jeden z naszego Wydziału Geologii: 

  • dr Dominik Łukasiak (Wydział Geologii), Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Skał
  • dr Krzysztof Krawiec (Wydział Fizyki), Laboratorium Badań Spektroskopowych

W opracowniu wniosku z Wydziału Geologii wzięli udział: dr Alicja Bobrowska; dr hab. Andrzej Domonik; dr Artur Dziedzic; mgr Robert Dziedziczak; dr Dominik Łukasiak; dr hab. Paweł Łukaszewski i dr Emilia Wójcik.

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na utworzenie nowych akredytowanych laboratoriów badawczych na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu. Rezultatami wyłonionych projektów będzie wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zadania są realizowane w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota”.

Celem tych działań jest trwale zwiększenie potencjału naukowego i komercyjnego laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania zaplanowane na lata 2022-2025.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2022/04/dwa-nowe-akredytowane-laboratoria-badawcze/


 

maj 18, 2022

Wykład dr hab. Leonida Shumlyanskyy'ego - 25 maja 2022

Zapraszamy na wykład pt.: "Revealing the secrets of the early evolution of Earth", który wygłosi dr hab. Leonid Shumlyanskyy w dniu 25.05.2022 r.
maj 11, 2022

Solidarni z Ukrainą

Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Geologii i Uniwersytetu Warszawskiego włączają się w akcje na rzecz pomocy społeczności ukraińskiej. Wiadomości są na bieżąco aktualizowane.
maj 10, 2022

Konferencja 4EU+ o współpracy dot. infrastruktury edukacyjnej i badawczej

Konferencja online dotycząca infrastruktury edukacyjnej i badawczej w ramach europejskich sojuszach uniwersyteckich, odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r.
maj 09, 2022

Posiedzenie Naukowe Wydziału Geologii - 13.05.2022 r.

Zapraszamy na  referat w dniu 13.05.2022 r. pt.: "The Late Pleistocene in the northern Italian Peninsula: Biogeography, climate and environment reconstructions through the fossil small mammals", który wygłosi: dr hab. Claudio Berto
maj 04, 2022

IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022)

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022), którego kolejna edycja odbędzie się we wrześniu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny, 26 - 29 września 2022 r.
kwiecień 29, 2022

Dofinansowanie na utworzenie nowych akredytowanych laboratoriów badawczych

Wniosek z Wydziału Geologii otrzymał dofinansowanie na utworzenie nowego akredytowanego laboratorium badawczego
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii