Regulaminy studiów i inne akty prawne

 Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

  • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - obowiązuje od 1 październia 2019 r. (plik pdf) >>>

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geologii:

  • Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geologii - od 1 października 2017r. do 30 września 2019 r. (plik pdf) >>>

Decyzje dziekańskie:

  • Decyzje dziekańskie - obowiązuje od 1 października 2017r. do 30 września 2019 r. (plik pdf) >>>

Opłaty:

Praktyki zawodowe:

  • Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Geologii (plik pdf) >>>

Kursy terenowe:

  • Regulamin kursów terenowych obowiązujący studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2017/2018 (plik pdf) >>>
  • Zasady organizacji obowiązkowych i fakultatywnych kursów terenowych na Wydziale Geologii od roku akademickiego 2017/2018 (Załącznik nr 1 do Regulaminu kursów terenowych obowiązujący studentów przyjetych na studia od roku akademickiego 2017/2018) (plik pdf) >>>
  • Regulamin kursów terenowych obowiązujący studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2015/2016 (plik pdf) >>>

 

Tutoring:

  • Zasady organizacji i przeprowadzania tuturiali na Wydziale Geologii obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 (plik pdf) >>>
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii