Studia II stopnia - kierunek GEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA  (od roku akademickiego 2016/2017)

Na kierunku GEOLOGIA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      1. geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż
         specjalizacje: - geochemia, mineralogia i petrologia
                                - geologia złożowa i gospodarcza
      2. geologia klimatyczna
      3. stratygrafia i sedymentologia
         specjalizacje:stratygrafia i paleontologia
                                analiza basenów sedymentacyjnych
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

Na kierunku GEOLOGIA (do roku akademickiego 2015/2016), kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      - geochemia, mineralogia i petrologia
      - geologia inżynierska
      - geologia klimatyczna
      - geologia stratygraficzna i sedymentologia
      - geologia złożowa i gospodarcza
      - hydrogeologia
      - ochrona środowiska
      - paleontologia
      - tektonika i kartografia geologiczna 
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 3 osoby) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

Wróć Do góry