Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

OKAWANGO

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2022/2023 – dla laureatów gwarantowane przyjęcie na studia na Wydziale Geologii UW

Uniwersytet Warszawski realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszą młodzieżą, w myśl idei upowszechniania i popularyzacji nauki, inicjuje, a także wspiera przedsięwzięcia służące popularyzacji nauk geologicznych w szkołach.

Zmienne dzieje Ziemi i tocząca się od milionów lat ewolucja, doprowadziły do pojawienia się człowieka, którego losy od samego początku, nierozerwalnie związane są z geologią i wykorzystaniem zasobów Ziemi. Absolutnie wszystko co nas otacza, od porannej kanapki przez samochody, telefony, wieżowce aż po satelity, bierze swój początek z ziemi, a geolodzy to jedyni ludzie, którzy potrafią czytać skały jak otwartą księgę i odkrywać nowe, potrzebne nam złoża.

Pomimo fundamentalnego znaczenia dla światowego rozwoju technologicznego czy suwerenności energetycznej Polski, geologia jako nauka, czy kluczowa gałąź gospodarki dająca zatrudnienie setkom tysięcy ludzi, prawie nie pojawia się w polskim systemie szkolnictwa czyniąc ją dla uczniów nieznaną lub enigmatyczną.

By wypełnić tę lukę i przywrócić geologii należne jej miejsce w polskich szkołach, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania zmierzające do upowszechniania wiedzy geologicznej zarówno wśród uczniów szkół średnich jak i nauczycieli. W bieżącym roku już po raz piąty będziemy organizować Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO 2022/2023.

Konkurs ma rangę krajową i merytorycznie jest odpowiednikiem ministerialnych olimpiad przedmiotowych. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyłonimy najlepszych uczniów, którzy na początku kwietnia 2023 roku spotkają się na Gali Finałowej Konkursu OKAWANGO w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, w sercu Gór Świętokrzyskich (www.eceg.uw.edu.pl).

W dotychczasowych edycjach (normalnych i covidowych) Konkurs OKAWANGO uzyskał honorowe patronaty JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Głównego Geologa Kraju (Ministerstwo Klimatu), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz wielu innych.


SPONSORZY

 

NAGRODY

1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestnictwa w geologicznej ekspedycji organizowanej przez Wydział Geologii UW.

3. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

WAŻNE TERMINY

ETAP I

 • Do 30 listopada 2022 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
 • Do 15 stycznia 2023 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora – z dopiskiem “konkurs OKAWANGO”.
 • Styczeń/luty 2023 r. – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • Luty 2023 r. – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne dla autorów do pobrania [plik DOC]

ETAP II

Gala finałowa OKAWANGO odbędzie się w dniach 2-5 kwietnia 2023 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach w sercu Gór Świętokrzyskich.

O szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

DO POBRANIA

Plakat OKAWANGO

Regulamin Konkursu

Wytyczne dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI I LITERATURA


 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017