Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

OKAWANGO

baner Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej - Okawango

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2023/2024 – dla laureatów gwarantowane przyjęcie na studia na Wydziale Geologii UW

Uniwersytet Warszawski realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszą młodzieżą, w myśl idei upowszechniania i popularyzacji nauki, inicjuje, a także wspiera przedsięwzięcia służące popularyzacji nauk geologicznych w szkołach.

Zmienne dzieje Ziemi i tocząca się od milionów lat ewolucja, doprowadziły do pojawienia się człowieka, którego losy od samego początku, nierozerwalnie związane są z geologią i wykorzystaniem zasobów Ziemi. Absolutnie wszystko co nas otacza, od porannej kanapki przez samochody, telefony, wieżowce aż po satelity, bierze swój początek z ziemi, a geolodzy to jedyni ludzie, którzy potrafią czytać skały jak otwartą księgę i odkrywać nowe, potrzebne nam złoża, a także chronić zasoby przyrody nieożywionej naszej planety.

Pomimo fundamentalnego znaczenia dla światowego rozwoju technologicznego czy suwerenności energetycznej Polski, geologia jako nauka, czy kluczowa gałąź gospodarki dająca zatrudnienie setkom tysięcy ludzi, prawie nie pojawia się w polskim systemie szkolnictwa czyniąc ją dla uczniów nieznaną lub enigmatyczną. Co ważne, bez dostępu do nowych zasobów pierwiastków krytycznych i strategicznych (w tym pierwiastków „ziem rzadkich”) nie uda się nam przejść żadnej „zielonej transformacji” tak w wydaniu polskim jak i europejskim. Stąd wiedza geologiczna jest tu kluczowa w ich pozyskiwaniu.

By wypełnić tę lukę i przywrócić geologii należne jej miejsce w polskich szkołach, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania zmierzające do upowszechniania wiedzy geologicznej zarówno wśród uczniów szkół średnich jak i nauczycieli. W bieżącym roku już po raz szósty będziemy organizować Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO 2023/2024.

Konkurs ma rangę krajową i merytorycznie jest odpowiednikiem ministerialnych olimpiad przedmiotowych. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyłonimy najlepszych uczniów, którzy na początku kwietnia 2024 roku spotkają się na Gali Finałowej Konkursu OKAWANGO w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, w sercu Gór Świętokrzyskich (www.eceg.uw.edu.pl).

W dotychczasowych edycjach (normalnych i covidowych) Konkurs OKAWANGO uzyskał honorowe patronaty JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Głównego Geologa Kraju (Ministerstwo Klimatu), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz wielu innych.

Nowe tematy projektów na VI edycję OKAWANGO już dostępne – patrz rozwijana zakładka poniżej

 

Przejście do serwisu foto – V edycja OKAWANGO 2022/2023

Wyniki II etapu – V edycja OKAWANGO 2022/2023

przekierowanie poprzez link do listy wyników drugiego etapu piątej edycji konkursu OKAWANGO 2022/2023


SPONSORZY

logo Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

logo Nowa ERA

logo Ogólnopolski Zlot Dinofanów Krasiejów

logo Nordkalk

 

logo GeoLearning

logo Bałtowski Kompleks Turystyczny

logo Geopark Świętokrzyski

logo Jura Park Krasiejów

NAGRODY

1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestnictwa w geologicznej ekspedycji organizowanej przez Wydział Geologii UW.

3. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

WAŻNE TERMINY

ETAP I

  • Do 15 listopada 2023 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
  • Do 15 stycznia 2024 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora – z dopiskiem “konkurs OKAWANGO”.
Kolejne terminy dotyczące I i II etapu OKAWANGO 2023/2024 zostaną podane w późniejszym czasie

ETAP II

Gala finałowa VI edycji OKAWANGO 2023/2024 odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, w sercu Gór Świętokrzyskich.

DO POBRANIA

Plakat OKAWANGO

Regulamin Konkursu

Wytyczne dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI I LITERATURA


  • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
  • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
  • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
  • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
  • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
  • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017