Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

H2Othon

Platforma Zielonego Dialogu UW, jako jeden z 6 podmiotów w Europie, zwyciężyła w konkursie EIT Climate KIC na organizację Hackathonu nawiązującego do problemów związanych ze zmianą klimatu.

Zwycięski projekt pod nazwą “Drought re-drafting with NEB skills for the future”, realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź, Kyndryl, MPWiK w Warszawie oraz z Wydziałem Geologii UW, skupi się na jednym z największych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu – suszy. Choć problem suszy aktualny jest od lat, w tym roku dotkliwie doświadczamy go na całym niemal globie.
Zmiany schematów pogodowych i długotrwałe fale upałów, niespotykane dotychczas na części szerokości geograficznych, skutkują obniżeniem stanów rzek i jezior, stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych, upraw rolnych oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Hackathon uzupełniony będzie o serię dodatkowych wydarzeń przygotowujących uczestników merytorycznie i rozwijających ich kompetencje miękkie. Chcemy zwiększyć wiedzę uczestników odnośnie zasobów wodnych, rozbudować świadomość wykorzystania wody w życiu codziennym, zwiększyć ich umiejętność współpracy i wzajemnego zrozumienia swoich silnych i słabych stron w kontekście realizowanych celów oraz stworzyć warunki do sieciowania. Wydarzenie odbędzie się w ramach New European Bauhaus Hackathon Week.

Rejestracja na H2Othon oraz wydarzenia towarzyszące trwa od 1 września br. poprzez formularz on-line.

Seria podcastów

Wspólnie z ekspertkami UW z dziedziny hydrogeologii oraz Radiem Kampus przygotowana została seria podcastów na temat różnych aspektów wody w kontekście suszy. Rozmowy emitowane są na antenie radia od połowy września w każdy poniedziałek i czwartek o 11:15 oraz są dostępne do odsłuchania on-line na stronie Radia Kampus.

 • dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia: “Susza a jakość wody”
  – rozmowa o tym czy i jak susza wpływa na jakość wód i możliwości korzystania z nich;
 • dr Katarzyna Sawicka: “Retencja na terenach rolniczych”
  – rozmowa o znaczeniu wód podziemnych oraz retencji jako sposobu łagodzenia skutków suszy i koniecznych do podjęcia działaniach;
 • dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.: „Ślad wodny – ile wody w hamburgerze”
  – rozmowa o śladzie wodnym i indywidualnych decyzjach, które wpływają na jego wysokość;
 • dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.: “Susza a stabilność ekosystemów”
  – rozmowa o tym jak susza wpływa na związki pomiędzy elementami środowiska.
Gra strategiczna Forest Planting

23 września br. w godz. 15:00-19:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 1.58, I piętro, wjazd windą przy Galerii Plakatu) zostanie rozegrana gra strategiczna przygotowana przez IGGAMES, pomagająca uczestnikom doświadczyć współpracy i rywalizacji oraz zrozumieć strategię przetrwania roślin w ekosystemie. Gra ma także na celu wzmocnienie wśród uczestników umiejętności współpracy oraz wzajemnego zrozumienia swoich silnych i słabych stron w kontekście realizowanych celów oraz przygotować uczestników do H2Othonu. Stosowanie w dydaktyce symulacyjnych gier strategicznych jest wykorzystywane na UW jako intensywna i interaktywna forma uczenia się – Experiential Learning Method.

Skala Suszy - Okrągłe Stoły

29 września br. w godzinach 14:00-17:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się trzy równoległe Okrągłe Stoły pn. „Skala Suszy”, prowadzone przez ekspertki Wydziału Geologii UW. Uczestnicy będą rozmawiać o suszy w kontekście skali – indywidualnej, lokalnej i regionalnej – oraz porównywać swoje wnioski. Wydarzenie jest jednym z elementów przygotowujących uczestników do H2Othonu.

Każda z grup będzie prowadzić dyskusję pod okiem ekspertek z dziedziny hydrogeologii:

 • dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz. – skala indywidualna
 • dr Katarzyna Sawicka – skala lokalna/miejska
 • dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia – skala regionalna/krajowa

Rejestracja oraz wskazanie sal uczestnikom będzie odbywać się przy bramkach prowadzących do biblioteki.

H2Othon - Wodny Hackathon

Hackathon odbędzie się w dniach 4-5 października br. w godzinach 10:00-18:00 w nowym budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. Uczestnicy będą mieli za zadanie określenie odpowiedzialnego modelu zachowań różnych grup w obliczu problematyki suszy, zdefiniowanie umiejętności przyszłości (“skills for the future”), koniecznych do posiadania w obliczu zmieniającej się rzeczywistości i zawarcie swoich wniosków w formie scenariusza filmowego. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. euro na realizację swojego scenariusza.

Uczestnicy zostaną podzielni na zespoły, które w trakcie dwóch dni będą pracować m.in. metodą Product Design Sprint, przy wsparciu zespołu psychologów koordynowanych przez prof. Mirosławę Huflejt-Łukasik oraz zaproszonych do udziału mentorów.

Osoby, które wezmą udział w Hackathonie oraz przynajmniej w jednym z wydarzeń towarzyszących, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie suszy.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką zmian klimatu zapraszamy do udziału: Formularz rejestracyjny

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat suszy oraz wyposaży laureatów w narzędzia do przygotowania materiału edukacyjnego, wspierającego odpowiedzialny model zachowania, optymalizujący zużycie wody w obliczu kryzysu klimatycznego.

 

<strong>Nowy Europejski Bauhaus</strong> - <em>bezpłatne kursy on-line</em>

EIT Community NEB wspólnie z Royal Melbourne Institute of Technology przygotowały dwa angielskojęzyczne, bezpłatne kursy online, przybliżające wartości i założenia Nowego Europejskiego Bauhausu w kontekście miast przyszłości.
Zachęcamy do zapisania się i ukończenia kursów, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w H2Othonie oraz osoby, którym bliska jest idea transformacji miast w bardziej zrównoważone, przyjazne i pełne natury miejsca.

 

Woda to dobro wspólne, nasze i kolejnych pokoleń, dlatego nigdy nie może być traktowana jako towar handlowy. Zasoby wodne tylko pozornie są odnawialne, co potwierdza występująca powszechna i długotrwała susza. Naszym obowiązkiem są badania procesu suszy, a zaszczytem znajdowanie rozwiązań dla minimalizacji wszystkich, coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk wodnych, do których należy susza i powódź.mówi prof. Ewa Krogulec, Prorektor UW.

Jest to pilotażowy projekt EIT Climate-KIC, który na podstawie organizowanych przez 6 zwycięskich podmiotów imprez chce zbudować metodologię hackathonów prowadzonych pod jego patronatem w przyszłości. Dlatego metodologia była przez jury oceniana równie wysoko, co zawartość merytoryczna projektu. Propozycja Platformy Zielonego Dialogu obfituje w innowacyjne metody dydaktyczne i elementy design thinkingmówi prof. Agata Dziewulska, kierownik projektu.


INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA


PARTNERZY

 

 


PATRONAT MEDIALNY