Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna dla kierunków studiów geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia

(Do dnia 30.09.2023 r. obowiązywała nazwa “Rada Dydaktyczna dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia”)

Skład Rady Dydaktycznej - kadencja 2021-2024
 • dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (od 1 października 2020 r.)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Ewa Durska – Przewodnicząca
 2. dr Marcin Górka
 3. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz.
 4. dr hab. Paweł Łukaszewski
 5. dr Agnieszka Marcinowska
 6. dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.
 7. dr hab. Paweł Rydelek
 8. dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
 9. dr Joanna Uroda
 10. dr hab. Jan Wierchowiec, prof. ucz.

Przedstawiciele doktorantów:

Przedstawiciele studentów:

 1. Patryk Bonder
 2. Stanisław Deuar
 3. Mateusz Poreda

Stali Goście Rady Dydaktycznej:

 1.  dr  Anna Bąkowska
 2. mgr Adam Stępień
Byli członkowie Rady Dydaktycznej:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
prof. dr hab. Michał Ginter
prof. dr hab. Anna Wysocka

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Agnieszka Huć
mgr inż Adrian Jarzyna
mgr Aleksander Majchrzyk
mgr inż. Michał Pisz

Przedstawiciele studentów:
Bartosz Gliniewicz
Piotr Korczyński
Adam Marciniak
Albert Wieczysty

Przewodnicząca RD

dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich
e-mail: ewadurska@uw.edu.pl
tel.: (+48 22) 55 40 450

Sekretarz RD

mgr Danuta Klimkiewicz
e-mail: d.klimkiewicz@uw.edu.pl
tel.: (+48 22) 55 40 036
pokój: P006

 

ARCHIWUM: Skład Rady Dydaktycznej - kadencja 2019-2020
 • dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (od 1 października 2020 r.)
 • prof dr hab. Anna Wysocka – Prodziekan ds. studenckich, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej (do 30 września 2020 r.)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Ewa Durska – Przewodnicząca
 2. dr hab. Marcin Szymanek – Wiceprzewodniczący
 3. dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. dr Justyna Domańska-Siuda
 5. prof. dr hab. Michał Ginter
 6. dr hab. Sebastian Kowalczyk
 7. dr Agnieszka Marcinowska
 8. dr hab. Dorota Porowska
 9. dr hab. Piotr Zawrzykraj

Przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr Aleksander Majchrzyk
 2. mgr inż. Michał Pisz

Przedstawiciele studentów:

 1. Bartosz Gliniewicz
 2. Kamil Kobyliński
 3. Piotr Korczyński
 4. Klaudia Tetfejer

Stali Goście Rady Dydaktycznej:

 1. dr Anna Bąkowska – koordynator ds. mobilności
 2. mgr Adam Stępień – pełnomocnik ds. rekrutacji
 3. dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. – kierownik studiów doktoranckich
ARCHIWUM: Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia