Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Spis pracowników i doktorantów

 

A

Ewa Anuszewska (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: e.anuszewska@uw.edu.pl

B

mgr Agnieszka Baczewska (starszy specjalista)
Sekcja Finansowa /Zamówienia publiczne
nr pokoju: P071
tel. (22) 55 40 018
e-mail: a.baczewska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Bogusław Bagiński (profesor)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2061
tel. (22) 55 40 320
e-mail: B.Baginski1@uw.edu.pl
[strona pracownika]

mgr Adam Baranowski (doktorant)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: a.baranowski@uw.edu.pl

dr hab. Grzegorz Barczyk (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: P060
tel. (22) 55 40 521
e-mail: gb59@uw.edu.pl

dr hab. Marcin Barski, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1021
tel. (22) 55 40 490
e-mail: Marcin.Barski@uw.edu.pl

dr hab. Maciej Bąbel, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1023
tel. (22) 55 40 495
e-mail: m.babel@uw.edu.pl

dr Anna Bąkowska (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: P100
tel. (22) 55 40 536
e-mail: anna.bakowska@uw.edu.pl

mgr Kinga Bembenek (doktorantka)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2097
tel. (22) 55 40 345
e-mail: kinga.bembenek@student.uw.edu.pl

mgr Magdalena Bieniawska (starszy specjalista)
Sekcja Finansowa
nr pokoju: P168
tel. (22) 55 40 016
e-mail: mbieniawska@uw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Bieńko (doktorant)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2031
tel. (22) 55 40 414
e-mail: tomasz.bienko@student.uw.edu.pl

dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1024
tel. (22) 55 40 426
e-mail: m.wasiluk@uw.edu.pl

dr Alicja Bobrowska (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P116
tel. (22) 55 40 515
e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl

dr Agnieszka Bocheńska (adiunkt)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1065
tel. (22) 55 40 471
e-mail: a.klopotowska@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Bucka (specjalista)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
tel. (+48) 604 524 752
e-mail: ae.bucka@uw.edu.pl

Małgorzata Buczek-Żak (starszy portier)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
nr pokoju: P129
tel. (22) 55 40 000
e-mail: mb.buczek@uw.edu.pl

dr Łukasz Bujak (adiunkt)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1116
tel. (22) 55 40 402
e-mail: l.bujak3@uw.edu.pl

inż. Agnieszka Bul (pełnomocnik kwestora/ kierownik sekcji)
Sekcja Finansowa
nr pokoju: P166
tel. (22) 55 40 017
e-mail: a.bul@uw.edu.pl

C

mgr Krzysztof Cabalski (asystent)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1159
tel. (22) 55 40 608
e-mail: Krzysztof.Cabalski@uw.edu.pl

mgr Michał Cyglicki (doktorant)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: mcyglicki@uw.edu.pl

mgr Monika Czajkowska (doktorantka)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1097
tel. (22) 55 40 493
e-mail: m.wasaznik@student.uw.edu.pl

dr Anna Czarnecka-Skwarek (adiunkt)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2017
tel. (22) 55 40 338
e-mail: a.czarnecka6@uw.edu.pl

dr Krzysztof Czuryłowicz (adiunkt)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2051
tel. (22) 55 40 332
e-mail: kczurylowicz@uw.edu.pl

D

dr hab. Katarzyna Delura (adiunkt)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2039
tel. (22) 55 40 491
e-mail: k.delura@uw.edu.pl
[strona pracownika]

dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P097
tel. (22) 55 40 514
e-mail: P.Dobak@uw.edu.pl

dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P035
tel. (22) 55 40 522
e-mail: d.r.dobrzynski@uw.edu.pl

dr Justyna Domańska-Siuda (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2021
tel. (22) 55 40 302
e-mail: j.domanska@uw.edu.pl
[strona pracownika]

dr hab. Andrzej Domonik (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P114
tel. (22) 55 40 544
e-mail: andrzejd@uw.edu.pl

mgr Karolina Drąg (doktorantka)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2082
tel. –
e-mail: k.drag@student.uw.edu.pl

dr hab. Zofia Dubicka, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 3021
tel. (22) 55 40 446
e-mail: z.dubicka@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

dr hab. Ewa Durska (adiunkt)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 3009
tel. (22) 55 40 450
e-mail: ewadurska@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

dr Artur Dziedzic (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P112
tel. (22) 55 40 542
e-mail: artur.dziedzic@uw.edu.pl

mgr Robert Dziedziczak (starszy specjalista w zawodzie)
Laboratorium Geologii Stosowanej
nr pokoju: S111
tel. (22) 55 40 550
e-mail: dz@uw.edu.pl

prof. dr hab. Jan Dzierżek (profesor)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1112
tel. (22) 55 40 428
e-mail: j.dzierzek@uw.edu.pl
[strona pracownika]

G

Elżbieta Gajos (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
e-mail: et.gajos@uw.edu.pl

mgr Magdalena Gańko (doktorantka)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P027
tel. (22) 55 40 508
e-mail: magdalena.ganko@student.uw.edu.pl

dr Ireneusz Gawriuczenkow (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Laboratorium Geologii Stosowanej
nr pokoju: P088
tel. (22) 55 40 543
e-mail: Ireneusz.Gawriuczenkow@uw.edu.pl

mgr Katarzyna Gendek (doktorantka)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P085
tel. –
e-mail: k.gendek@student.uw.edu.pl

Teresa Gerwicka (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna

dr Grzegorz Gil (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2117
tel. (22) 55 40 055
e-mail: g.gil2@uw.edu.pl

prof. dr hab. Michał Ginter (profesor)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 3025
tel. (22) 55 40 427
e-mail: m.ginter@uw.edu.pl
[strona pracownika]

Małgorzata Gizka (starsza szatniarka)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: m.gizka@uw.edu.pl

dr hab. Ewa Głowniak (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1030
tel. (22) 55 40 429
e-mail: eglownia@uw.edu.pl

dr Marcin Górka (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1036
tel. (22) 55 40 440
e-mail: magurka@uw.edu.pl

mgr Anna Grabarczyk (starszy technik (zatrudnienie w projekcie)/ doktorantka)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej/ Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2105
tel. (22) 55 40 304
e-mail: anna.grabarczyk@uw.edu.pl

mgr Irena Granacka (specjalista)
Sekretariat WG2
nr pokoju: 1075
tel. (22) 55 40 400
e-mail: igranacka@uw.edu.pl

mgr Waldemar Granacki (asystent)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P098
tel. (22) 55 40 525
e-mail: w.granacki@uw.edu.pl

Natalia Grądzka (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: n.gradzka@uw.edu.pl

dr Tomasz Gruszczyński (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P062
tel. (22) 55 40 567
e-mail: tgruszcz@uw.edu.pl

Magdalena Grzebalska-Mikołajków (starszy technik)
Laboratorium Geologii Stosowanej
nr pokoju: P031
tel. (22) 55 40 562
e-mail: m.mikolajkow@uw.edu.pl

Dorota Grzymkowska (bibliotekarz)
Biblioteka Wydziału
nr pokoju: S071
tel. (22) 55 40 022
e-mail: d.grzymkowska@uw.edu.pl

H

dr Anna Haluch (adiunkt)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1041
tel. (22) 55 40 408
e-mail: annahaluch@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Huć (doktorantka)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2083
tel. (22) 55 40 328
e-mail: a.huc@student.uw.edu.pl

dr hab. Włodzimierz Humnicki (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P039
tel. (22) 55 40 523
e-mail: w.humnicki@uw.edu.pl

I

Marianna Ignaczak (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna

dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2113
tel. (22) 55 40 301
e-mail: slawomir.ilnicki@uw.edu.pl
[strona pracownika]

dr Dorota Izdebska-Mucha (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P082
tel. (22) 55 40 546
e-mail: dizdebsk@uw.edu.pl

J

mgr inż. Ewa Jagoda (doktorantka)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P117
tel. (22) 55 40 541
e-mail: ep.jagoda@uw.edu.pl

mgr Magdalena Jamrożek (specjalista)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
tel. (41) 266 52 87
e-mail: m.jamrozek@uw.edu.pl

mgr Robert Janiszewski (specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1100
tel. (22) 55 40 461
e-mail: r.janiszewski@uw.edu.pl

dr inż. Adrian Jarzyna (adiunkt)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1055
tel. (22) 55 40 431
e-mail: a.jarzyna@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

mgr Anna Jezierska (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1081
tel. –
e-mail: –

dr Petras Jokubauskas (specjalista badawczo-techniczny)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: 2088
tel. (22) 55 40 323
e-mail: p.jokubauskas@uw.edu.pl

mgr Justyna Justyna-Grygo (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1058
tel. (22) 55 40 472
e-mail: justynajustyna-grygo@uw.edu.pl

K

mgr Monika Kaczorowska (starszy specjalista)
Sekcja Finansowa / Pełnomocnicy Dziekana
nr pokoju: P067
tel. (22) 55 40 019
e-mail: kaczorowska@uw.edu.pl

Adam Kaczyński (pracownik gospodarczy)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
e-mail: a.kaczynski4@uw.edu.pl

dr Maciej Kałaska (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2104
tel. –
e-mail: mkalaska@uw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Kałmykow-Piwińska (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1160
tel. (22) 55 40 603
e-mail: a.kalmykow-piwinska@uw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Kapłon (dyrektor administracyjny)
Administracja
nr pokoju: P141
tel. (22) 55 40 007
e-mail: g.kaplon@uw.edu.pl

mgr Grzegorz Kaproń (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: 2052
tel. (22) 55 40 342
e-mail: gkapron@uw.edu.pl

dr inż. Kamil Kiełbasiński (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P098
tel. (22) 55 40 525
e-mail: k.kielbasinski@uw.edu.pl

dr inż. Konrad Kiełbasiński (starszy informatyk)
Ośrodek Komputerowy
nr pokoju: P012
tel. (22) 55 40 024
e-mail: kr.kielbasinski@uw.edu.pl

mgr Danuta Klimkiewicz (starszy specjalista)
Ośrodek Komputerowy
nr pokoju: P006
tel. (22) 55 40 036
e-mail: d.klimkiewicz@uw.edu.pl

Katarzyna Kłosińska (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: k.klosinska6@uw.edu.pl

mgr Kamil Kobyliński (doktorant)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: kamil.kobylinski@student.uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Konon (profesor)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1057
tel. (22) 55 40 432
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl

Tomasz Konopka (elektryk)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: t.konopka2@uw.edu.pl

mgr inż. Dorota Korzeniewska (specjalista)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
nr pokoju: P151
tel. (22) 55 40 006;
e-mail: dr.korzeniewska@uw.edu.pl

Danuta Kostałkowicz (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: d.kostalkow@uw.edu.pl

Mirosław Kośmicki (konserwator)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: ms.kosmicki@uw.edu.pl

mgr Jakub Kotowski (specjalista badawczo-techniczny/ doktorant)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej/
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1060
tel. –
e-mail: j.kotowski@uw.edu.pl

dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: 1114
tel. (22) 55 40 532
e-mail: s.kowalczyk@uw.edu.pl

Sylwester Kowalski (starszy portier)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: sk.kowalski2@uw.edu.pl

dr Małgorzata Kozłowska (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1022
tel. (22) 55 40 494
e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl

dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1078
tel. (22) 55 40 410
e-mail: Wojciech.Kozlowski@uw.edu.pl
[strona pracownika]

prof. dr hab. Ewa Krogulec (profesor)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P029
tel. (22) 55 40 526
e-mail: Ewa.Krogulec@uw.edu.pl

mgr Magdalena Kruszyna (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1084
tel. (22) 55 40 488
e-mail: magdalena.kruszyna@student.uw.edu.pl

mgr Beata Kubiszyn (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: beata.kubiszyn@student.uw.edu.pl

Ewa Kupis (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: e.kupis@uw.edu.pl

L

dr hab. Paulina Leonowicz (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1028
tel. (22) 55 40 433
e-mail: Paulina.leonowicz@uw.edu.pl

prof. dr hab. Leszek Lindner (profesor emerytowany)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1109
tel. (22) 55 40 405
e-mail: l.lindner@uw.edu.pl

Anna Ludwicka (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: a.ludwicka@uw.edu.pl

Ł

mgr inż. Marcin Łącki (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: m.lacki2@uw.edu.pl

dr inż. Tomasz Łątka (kierownik ECEG/ adiunkt)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
tel. (+48) 504 737 005
e-mail: t.latka@uw.edu.pl

dr Maciej Łoziński (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1020
tel. (22) 55 40 499
e-mail: maciej.lozinski@uw.edu.pl

dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1154
tel. (22) 55 40 606
e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl

dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1089
tel. (22) 55 40 434
e-mail: piotr.luczynski@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

dr Dominik Łukasiak (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P118
tel. (22) 55 40 512
e-mail: dominik.lukasiak@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Łukaszewski (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P120
tel. (22) 55 40 528
e-mail: pawel.lukaszewski@uw.edu.pl

mgr Cezary Łukawski (specjalista)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1019
tel. –
e-mail: c.lukawski@uw.edu.pl

M

prof. Raymond Macdonald (profesor)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2047
tel. (22) 55 40 337
e-mail: r.macdonald@lancaster.ac.uk

mgr Anna Macioch (doktorantka)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2097
tel. (22) 55 40 345
e-mail: anna.macioch@student.uw.edu.pl

Julianna Maj-Kowalska (specjalista)
Sekretariat WG1
nr pokoju: P077
tel. (22) 55 40 500
(22) 55 40 566
e-mail: j.maj-kowalska@uw.edu.pl

mgr Magdalena Majczyno (starszy specjalista)
Dziekanat studencki
nr pokoju: P007
tel. (22) 55 40 013
e-mail: m.majczyno@uw.edu.pl

dr Aleksandra Majecka (adiunkt)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1113
tel. (22) 55 40 430
e-mail: a.majecka@uw.edu.pl
[strona pracownika]

mgr Krzysztof Maliszewski (doktorant)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2037
tel. (22) 55 40 328
e-mail: –

dr Beata Marciniak-Maliszewska (specjalista badawczo-techniczny)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: 2037
tel. (22) 55 40 328

nr pokoju: 2066
tel. (22) 55 40 324
e-mail: b.maliszewska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Małecki (profesor)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P063
tel. (22) 55 40 604
e-mail: Jerzy.Malecki@uw.edu.pl

dr Agnieszka Marcinowska (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2087
tel. (22) 55 40 326
e-mail: amarcinowska@uw.edu.pl

mgr Kacper Maruszczak (doktorant)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2119
tel. –
e-mail: –

dr Witold Matyszczak (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2089
tel. (22) 55 40 333
e-mail: witold.matyszczak@uw.edu.pl

mgr Kamil Michalik (doktorant)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1160
tel. (22) 55 40 603
e-mail: kamil.michalik@student.uw.edu.pl

dr hab. Radosław Mieszkowski (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P080
tel. (22) 55 40 531
e-mail: r.mieszkowski@uw.edu.pl

mgr Marcin Mikulski (starszy specjalista (zatrudnienie w projekcie))
Sekcja Finansowa
e-mail: marcin.mikulski@uw.edu.pl

Bożena Miller (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: b.miller3@uw.edu.pl

mgr Joanna Moskowicz (starszy bibliotekarz)
Biblioteka Wydziału
nr pokoju: S071
tel. (22) 55 40 022
e-mail: j.moskowicz@uw.edu.pl

Joanna Mórawska (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna

Sylwester Mórawski (starszy portier)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: s.morawski4@uw.edu.pl

N

dr Krzysztof Nejbert (adiunkt)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2027
tel. (22) 55 40 435
e-mail: knejbert@uw.edu.pl

dr Mariusz Niechwedowicz (kustosz dyplomowany)
Muzeum Geologiczne im. Stanisława J. Thugutta
nr pokoju: P064
tel. (22) 55 40 025
e-mail: m.niechwedowicz@uw.edu.pl

mgr Sylwia Niedźwiecka (starszy specjalista)
Sekcja Finansowa
nr pokoju: P168
tel. (22) 55 40 016
e-mail: sylwia.niedzwiecka@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Nielepkowicz (doktorant)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P085
tel. –
e-mail: k_nielepkowicz@student.uw.edu.pl

Anna Nowasielska (starszy portier/ starszy szatniarz)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: a.nowasiels@uw.edu.pl

O

Renata Ochman (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna

inż. Adam Oleksiak (informatyk)
Ośrodek Komputerowy
nr pokoju: P012
tel. (22) 55 40 024
e-mail: aoleksiak@uw.edu.pl
e-mail: admin.geol@uw.edu.pl

dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1031
tel. (22) 55 40 436
e-mail: don@uw.edu.pl

mgr Konrad Opęchowski (doktorant)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P021
tel. –
e-mail: k.opechowski@student.uw.edu.pl

mgr Filip Owczarek (doktorant)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2031
tel. (22) 55 40 414
e-mail: filip.owczarek@student.uw.edu.pl

P

prof. dr hab. Jan Parafiniuk (profesor)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2053
tel. (22) 55 40 307
e-mail: j.parafiniuk@uw.edu.pl

mgr inż. Alicja Pietrzela (doktorantka)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2031
tel. (22) 55 40 414
e-mail: a.pietrzela@student.uw.edu.pl

mgr Michał Pilaszkiewicz (specjalista badawczo-techniczny/ doktorant)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2031
tel. (+48 22) 55 40 414
e-mail: m.pilaszkiewicz@uw.edu.pl

mgr inż. Michał Pisz (doktorant)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P074
tel. –
e-mail: michal.pisz@uw.edu.pl

Krystyna Płóciennik (specjalista)
Sekcja Finansowa
nr pokoju: P069
tel. (22) 55 40 015
e-mail: k.plociennik@uw.edu.pl

mgr Ewa Pogodzińska (starszy bibliotekarz)
Biblioteka Wydziału
nr pokoju: S071
tel. (22) 55 40 021
e-mail: e.pogodzinska@uw.edu.pl

dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P025
tel. (22) 55 40 545
e-mail: dorotap@uw.edu.pl

dr Anna Poszytek (adiunkt)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2028
tel. (22) 55 40 311
e-mail: anna.poszytek@uw.edu.pl

mgr Izabela Przekopiak (starszy specjalista)
Dziekanat studencki
nr pokoju: P007
tel. (22) 55 40 014
e-mail: i.przekopiak@uw.edu.pl

R

dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 3019
tel. (22) 55 40 411
e-mail: u.radwanska@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

mgr Michał Radzikowski (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1159
tel. (22) 55 40 610
e-mail: Michal.Radzikowski@uw.edu.pl

dr hab. Zbigniew Remin (adiunkt)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1091
tel. (22) 55 40 449
e-mail: zbyh@uw.edu.pl
[strona pracownika]

Joanna Rogacka (porządkowa pomieszczeń)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
e-mail: j.rogacka2@uw.edu.pl

dr Anna Rogóż-Matyszczak (specjalista inżynieryjno-techniczny)
Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska
nr pokoju: 2029
tel. (22) 55 40 321
e-mail: a.rogoz-matyszczak@uw.edu.pl 

dr Agnieszka Rożek (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2049
tel. (22) 55 40 309
e-mail: a.rozek@uw.edu.pl

Katarzyna Rudowska (specjalista)
Sekretariat WG3
nr pokoju: 2076
tel. (22) 55 40 300
e-mail: k.rudowska2@uw.edu.pl

dr Barbara Rybak-Ostrowska (adiunkt)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1053
tel. (22) 55 40 463
e-mail: Barbara.Rybak@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Rydelek (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1158
tel. (22) 55 40 617
e-mail: Pawel.Rydelek@uw.edu.pl

S

Jarosław Sasin (starszy portier)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
nr pokoju: –
tel.  –
e-mail: j.sasin2@uw.edu.pl

dr Katarzyna Sawicka (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P023
tel. (22) 55 40 533
e-mail: Sawicka@uw.edu.pl

dr Tomasz Segit (adiunkt)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1029
tel. –
e-mail: t.segit@uw.edu.pl

dr Rafał Siuda (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2093
tel. (22) 55 40 308
e-mail: siuda@uw.edu.pl

Agnieszka Skopiec (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
e-mail: a.skopiec@uw.edu.pl

Urszula Skowerska (porządkowa pomieszczeń dydaktycznych)
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
e-mail: u.skowerska@uw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Słowakiewicz (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2107
tel.  –
e-mail: m.slowakiewicz@uw.edu.pl
[strona pracownika]

mgr Katarzyna Smardzewska (starszy specjalista)
Sekcja Finansowa
nr pokoju: P073
tel. (22) 55 40 009
e-mail: k.smardzewska@uw.edu.pl

dr Marcin Stachowicz (adiunkt)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2095
tel. (22) 55 40 303
e-mail: marcin.stachowicz@uw.edu.pl

mgr Piotr Stajszczak (doktorant)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P085
tel. –
e-mail: piotr.stajszczak@student.uw.edu.pl

mgr Stanisław Staniaszek (doktorant)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1052
tel. (22) 55 40 462
e-mail: s.staniaszek@uw.edu.pl

mgr Radosław Staniszewski (doktorant)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1034
tel. (22) 55 40 412
e-mail: r.staniszewski@uw.edu.pl

mgr Adam Stępień (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Ośrodek Komputerowy
nr pokoju: P012
tel. (22) 55 40 023
e-mail: adam.stepien@uw.edu.pl

dr Marcin Stępień (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P051
tel. (22) 55 40 563
e-mail: Marcin.Stepien@uw.edu.pl

mgr Arleta Suchocka (doktorantka)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1034
tel. (22) 55 40 412
e-mail: –

mgr Michał Surowski (doktorant)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2085
tel. (22) 55 40 326
e-mail: michal.surowski@uw.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (profesor)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2033
tel. (22) 55 40 442
e-mail: Krzysztof.Szamalek@uw.edu.pl

dr hab. Tomasz Szczepański (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P086
tel. (22) 55 40 513

nr pokoju: S099
tel. (22) 55 40 575
e-mail: Tomasz.Szczepanski@uw.edu.pl

dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P030
tel. (22) 55 40 573
e-mail: Marzena.Szostakiewicz@uw.edu.pl

dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1117
tel. (22) 55 40 497
e-mail: m.szymanek@uw.edu.pl
[strona pracownika]

T

mgr Artur Teodorski (asystent/doktorant)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1097
tel. (22) 55 40 493
e-mail: a.teodorski@student.uw.edu.pl

mgr Anna Tołoczko-Pasek (doktorantka)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1102
tel. –
e-mail: atoloczko@student.uw.edu.pl

mgr Agata Trojan (doktorantka)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2033
tel.  –
e-mail: a.majewska@twarda.pan.pl

Justyna Truszkowska (specjalista inżynieryjno-techniczny)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2030
tel. (22) 55 40 465
e-mail: justyna.widenska@uw.edu.pl

dr Joanna Trzeciak (asystent)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P046
tel. (22) 55 40 030
e-mail: j.trzeciak2@uw.edu.pl

U

dr Joanna Uroda (adiunkt)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1067
tel. (22) 55 40 438
e-mail: j.uroda@uw.edu.pl

mgr inż. Karolina Usarek (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: –
tel.  –
e-mail: –

W

mgr Bogusław Waksmundzki (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1087
tel. (22) 55 40 468
e-mail: b.waksmundzki@uw.edu.pl 
[strona pracownika]

prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk (profesor)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1095
tel. (22) 55 40 482
e-mail: i.walaszczyk@uw.edu.pl
[strona pracownika]

dr Agnieszka Wasiłowska (adiunkt)
Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
nr pokoju: 1168
tel. (22) 55 40 601
e-mail: al.wasilowska@uw.edu.pl

Grzegorz Widlicki (specjalista inżynieryjno-techniczny)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: 2115
tel. (22) 55 40 055
e-mail: g.widlicki@uw.edu.pl

dr hab. Jan Wierchowiec, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2041
tel. (22) 55 40 444
e-mail: Jan.Wierchowiec@uw.edu.pl

mgr Weronika Wierny (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: weronika.wierny@student.uw.edu.pl

mgr Przemysław Wilczyński (doktorant)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P115
tel. (22) 55 40 541
e-mail: przemyslaw.wilczynski@uw.edu.pl

mgr Olga Wilk (doktorantka)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 3011
tel. –
e-mail: o.wilk@student.uw.edu.pl

mgr Anna Wojdalska (główny specjalista badawczo-techniczny)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P019
tel. (22) 55 40 027
e-mail: a.b.wojdalska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Woronko (profesor)
Katedra Geologii Klimatycznej
nr pokoju: 1118
tel. (22) 55 40 423
e-mail: bworonko@uw.edu.pl
[strona pracownika]

Czesław Woźny (technik)
Laboratorium Geologii Stosowanej
nr pokoju: P058
tel. (22) 55 40 616
e-mail: czeslaw.wozny@uw.edu.pl

dr Emilia Wójcik (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Laboratorium Geologii Stosowanej
nr pokoju: P087
tel. (22) 55 40 501

nr pokoju: S099
tel. (22) 55 40 574
e-mail: wojcike@uw.edu.pl

mgr Emil Wójcik (doktorant)
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej
nr pokoju: 1059
tel. (22) 55 40 443
e-mail: emilwojcik@student.uw.edu.pl

mgr inż. Sara Wróblewska (doktorantka)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1038
tel. (22) 55 40 467
e-mail: sara.wroblewska@student.uw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Wrzosek (doktorantka)
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
nr pokoju: 2031
tel. (22) 55 40 414
e-mail: agnieszka.wrzosek@uw.edu.pl

prof. dr hab. Anna Wysocka (profesor)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1035
tel. (22) 55 40 445
e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl
[strona pracownika]

Z

dr Sebastian Zabłocki (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P033
tel. (22) 55 40 548
e-mail: s.zablocki@uw.edu.pl

mgr Danuta Zadrożna (doktorantka)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P021
tel. –
e-mail: d.zadrozna@student.uw.edu.pl

Sławomir Zalewski (hydraulik)
Sekcja Gospodarczo-Techniczna
nr pokoju: –
tel. –
e-mail: –

dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1076
tel. (22) 55 40 473
e-mail: m.zapalski@uw.edu.pl
[strona pracownika]

dr Daniel Zaszewski (adiunkt)
Katedra Hydrogeologii i Geofizyki
nr pokoju: P047
tel. (22) 55 40 503
e-mail: danielzaszewski@uw.edu.pl

dr hab. Piotr Zawrzykraj (adiunkt)
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
nr pokoju: P101
tel. (22) 55 40 559
e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl

Izabella Zielińska (specjalista)
Dziekanat główny
nr pokoju: P003
tel. (22) 55 40 011
e-mail: i.zielinska@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Ziemiński (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii
nr pokoju: 2084
tel. (22) 55 40 330
e-mail: k.zieminski@uw.edu.pl

Tomasz Ziemkiewicz (starszy technik)
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Mikroanalizy i Dyfrakcji Rentgenowskiej
nr pokoju: –
tel. (22) 55 40 055
e-mail: t.ziemkiewicz@uw.edu.pl

Ż

dr Magdalena Żmuda-Baranowska (specjalista inżynieryjno-techniczny)
Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska
nr pokoju: 2025
tel. –
e-mail: m.zmuda-baranowska@uw.edu.pl

mgr Dorota Żmudzin (doktorantka)
Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych
nr pokoju: 1034
tel. (22) 55 40 412
e-mail: –

dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. (profesor uczelni)
Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii
nr pokoju: 1079
tel. (22) 55 40 448
e-mail: anna.zylinska@uw.edu.pl 
[strona pracownika]