Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska

W Laboratorium Geomikrobiologii i Geochemii Środowiska prowadzone są badania nad rolą mikroorganizmów w kształtowaniu procesów geochemicznych, biomineralizacją, biotransformacją faz mineralnych w strefach utleniających i redukcyjnych, toksycznością związków ksenobiotycznych i związków mineralnych względem mikroorganizmów, a także biodegradacją materii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii i bioremediacji terenów zdegradowanych.

Szczególny obszar badań stanowią zagadnienia związane z adsorpcją mikroorganizmów na powierzchni różnych materiałów mineralnych i związane z tym możliwości tworzenia się biofilmów, a także oznaczenia cytotoksycznych efektów tego typu oddziaływań. Dodatkowo prowadzimy również badania sorpcyjne, nanostrukturalne. Ponadto, zajmujemy się badaniami nad materiałami kompozytowymi do zastosowań środowiskowych.

PracownieSprzętUsługi i badania komercyjnePracownicyRealizowane projektyPublikacje
 • Pracownia Geochemii nieorganicznej
 • Pracownia Geochemii organicznej
 • Pracownia Geomikrobiologii

Sprzęt:

 • Respirometr mikrobiologiczny firmy Columbus Instruments z możliwością analizy stężenia CO2, O2, CH4, H2, H2S oraz NO2;
 • Chromatograf Gazowy z detektorem FID Thermo GC Ultra;
 • Chromatograf Gazowy z detektorem MS (single quadrupole) PerkinElmer Clarus 500 wyposażony w dodatkowo detektor ECD;
 • Chromatograf Cieczowy HPLC Thermo SpectraSystem z detektorem dual-wavelenght Detector UV2000;
 • Spektrofluorymetr Thermo Lumina;
 • Zestaw do chromatografii TLC;
 • Spektrometr UV-Vis Thermo seria Genesis oraz Hach DR6000;
 • ICP-OES PerkinElmer Optima 5300 DV;
 • Spektrometr Adsorpcji Atomowej (AAS) firmy PerkinElmer AAnalyst 300 w tym momencie wyposażony w lampy do analizy Si, K, Na, Mg, Ca, Al., Ti, V, Cr, Mn, Fe, Se, As, Li, Cd, Co, Zn, Sn,
 • Zr, Mo, Cu, Hg;
 • Mineralizatory mikrofalowe Anton Paar Multiwave;
 • Zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE);
 • Mikroskop optyczny Nikon LV100N POL z przystawką do badań refleksyjność witrynitu;
 • Sprzęt drobny: liofilizatory, cieplarki, inkubatory, autoklawy, dejonizatory, wyparki, homogenizatory ultradźwiękowe, sterylizator, komora laminarna klasy BSL-2, przenośny licznik geigera-müllera, przenośny tlenomierz, pH-metry, konduktometry.

Usługi i Badania Komercyjne:

 • Analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów, a także nietypowych oznaczeń takich jak miano bakterii redukujących siarczany, liczba mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych, liczba mikroorganizmów autotroficznych utleniających związki siarki;
 • Aktywność biochemiczna próbek środowiskowych określana na podstawie badań enzymatycznych oraz respirometrycznych;
 • Oznaczenia enzymatyczne w tym analizy z zastosowaniem substratów fluorescencyjnych;
 • Oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME) metodami chromatograficznymi m.in. dla potrzeb analiz geochemicznych oraz skażeń środowiska;
 • Analizy biodegradacji różnych związków organicznych na podstawie badań respirometrycznych oraz z wykorzystaniem metod chromatograficznych;
 • Wykrywanie metali ciężkich i śladowych w roztworach i próbach środowiskowych;
 • Oznaczenia refleksyjności witrynitu;
 • Pomiary punktu izoelektrycznego;
 • Obrazowania i analizy próbek środowiskowych i biologicznych z wykorzystaniem technik mikro wiązkowych.

KIEROWNIK:

dr Anna Rogóż-Matyszczak
e-mail: a.rogoz-matyszczak@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 321
pok. 2029


PRACOWNICY:

dr Magdalena Żmuda-Baranowska (specjalista inżynieryjno-techniczny)
e-mail: m.zmuda-baranowska@uw.edu.pl
tel. –
pok. 2025


Sekretariat WG3:

tel. (+48 22) 55 40 300; (+48 22) 55 40 305
fax (+48 22) 55 40 001
pok. 2076
e-mail: sekretariatwg3@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Realizowane projekty:

 • Naukowe:
  • Viral proxies from modern carbonate environments (NCN, OPUS 18, 2019/35/B/ST10/02190)
  • Virus-mediated precipitation of mineral phases (project NCN OPUS 2019/35/B/ST10/00719)
 • Komercyjne:
  • „Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych”. Projekt „SynerGa” (POIR.04.01.01-00-0036/18) – NCBiR oraz PGNiG S.A.

Publikacje:

 • Borkowski, A., Gutowski, Ł., Syczewski, M., Cłapa, T., Czerwonka, G., 2018. Adaptation of bacteria Escherichia coli in presence of quaternary ammonium ionic liquids. Ecotoxicology and environmental safety 164, 370–378.
 • Borkowski, A., Kiciński, W., Szala, M., Topolska, J., Działak, P., Syczewski, M.D., 2020. Interactions of Fe–N–S Co-Doped Porous Carbons with Bacteria: Sorption Effect and Enzyme-Like Properties. Materials 13, 3707.
 • Borkowski, A., Syczewski, M., Czarnecka-Skwarek, A., 2019. Ionic liquids strongly affect the interaction of bacteria with magnesium oxide and silica nanoparticles. RSC Advances 9, 28724–28734.
 • Czerwonka, G., Gmiter, D., Guzy, A., Rogala, P., Jabłońska-Wawrzycka, A., Borkowski, A., Cłapa, T., Narożna, D., Kowalczyk, P., Syczewski, M., 2019. A benzimidazole-based ruthenium (IV) complex inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by interacting with siderophores and the cell envelope, and inducing oxidative stress. Biofouling 35, 59–74.
 • Khomutovska, N., Jerzak, M., Kostrzewska-Szlakowska, I., Kwiatowski, J., Suska-Malawska, M., Syczewski, M., Jasser, I., 2017. Life in extreme habitats: diversity of endolithic microorganisms from Cold Desert Ecosystems of Eastern Pamir. Polish Journal of Ecology 65, 303–319.
 • Kiciński, W., Szala, M., Cłapa, T., Syczewski, M., Borkowski, A., 2018. Interactions between bacteria and heteroatom-modified nanoporous carbon: The influence of nitrogen and sulfur doping. Carbon 127, 479–490.
 • Sekudewicz, I., Dąbrowska, A.M., Syczewski, M.D., 2021. Microplastic pollution in surface water and sediments in the urban section of the Vistula River (Poland). Science of The Total Environment 762, 143111. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143111
 • Słowakiewicz, M., Borkowski, A., Syczewski, M.D., Perrota, I.D., Owczarek, F., Sikora, A., Detman, A., Perri, E., Tucker, M.E., 2021. Newly-discovered interactions between bacteriophages and the process of calcium carbonate precipitation. Geochimica et Cosmochimica Acta 292, 482–498.
 • Syczewski, M.D., Borkowski, A., Gąsiński, A., Raczko, J., Mordak, K., Grądziel, I., Krzesicka, M., Kałaska, M., Siuda, R., 2020. Phosphogypsum and clay mineral/phosphogypsum ceramic composites as useful adsorbents for uranium uptake. Applied Geochemistry 123, 104793.
 • Xifeng, L., Gil, G., Yan, L., Xuemei, H., Syczewski, M., Bagiński, B., Ting, F., Xiaochao, S., 2021. Timing of formation and cause of coloration of brown nephrite from the Tiantai Deposit, South Altyn Tagh, northwestern China. Ore Geology Reviews 103972.