Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

BHP

Okulary korygujące wzrok

Aby otrzymać dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, przede wszystkim w opisie czynników szkodliwych i niebezpiecznych na danym stanowisku pracy musi znaleźć się zapis o pracy przy ekranie komputerowym powyżej 4h dziennie. Skierowanie na badania można uzyskać w sekretariacie, pod który podlega dana wewnętrzna jednostka organizacyjna.
Jeżeli pracownik odczuwa pogorszenie wzroku w okresie pomiędzy badaniami okresowymi, może uzyskać skierowanie na badania kontrolne.
Pracownik otrzymuje skierowanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest dla pracownika, natomiast drugi jest dla placówki, z którą Uniwersytet ma zawartą umowę na przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników. Aktualnie jest to sieć placówek CenterMed.

Po przeprowadzeniu badania przez lekarza medycyny pracy należy zachować orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność używania szkieł korygujących wzrok. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego, pracownik ma 6 miesięcy na realizację zakupu okularów korygujących, w celu otrzymania dofinansowania.
Z miejsca, w którym pracownik realizuje wyrobienie okularów, należy wziąć imienną fakturę po wykonaniu usługi.
Fakturę wraz z orzeczeniem lekarskim należy dostarczyć do inspektora ds. BHP na Wydziale Geologii: Michał Pilaszkiewicz, pok. 2035 (pełniący obowiązki) lub do sekretariatu WG3 (pok. 2076); Justyna Truszkowska, pok. 2030 (nieobecność).
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500,00 zł, w przypadku gdy wartość faktury jest niższa, refundacja jest do kwoty wskazanej na fakturze. Pracownik otrzymuje zwrot na konto.

Podstawa: Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących wyposażenia pracowników w szkła optyczne korygujące wzrok (Monitor UW z 2022 r. poz. 265)