Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dydaktyka

INFORMACJE OGÓLNE:

Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2023 r. poz. 365)
Tekst zmienia Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222)


Terminy składania prac i obron pracy dyplomowej oraz składania podań o przedłużenie studiów na czas pisania pracy dyplomowej
Terminy składania podań o przedłużenie studiów o 3 miesiące na czas pisania pracy dyplomowej
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Do 30 września
Geologia stosowana I i II stopień Do 30 marca
Terminy składania prac i obrony w terminie regulaminowym
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Składanie prac do 10 września Obrona do 30 września
Geologia stosowana I stopień
(dla studentów rekrutujących się na studia II stopnia)
Składanie prac do 25 stycznia Obrona do 8 lutego
Geologia stosowana I stopień
(dla studentów nie rekrutujących się na studia II stopnia)
Składanie prac do 10 marca Obrona do 31 marca
Geologia stosowana I i II stopień Składanie prac do 10 marca Obrona do 31 marca
Terminy składania prac i obrony w terminie przedłużonym
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Składanie prac do 30 listopada Obrona do 31 grudnia
Geologia stosowana I i II stopień Składanie prac do 31 maja Obrona do 30 czerwca
Zasady powoływania współkierującego pracą dyplomową spoza Wydziału Geologii

Powołanie współkierującego pracą dyplomową spoza Wydziału Geologii wymaga dostarczenia przez Kierującego pracą z Wydziału Geologii do dziekanatu ds. studenckich następujących dokumentów:


Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana

Zasady przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów:Rok akademicki 2023/2024

Tutoring
  • W roku akademickim 2023/2024 koordynatorem tutoriali prowadzonych na Wydziale Geologii jest dr hab. Grzegorz Barczyk.
  • Sesja zaliczeniowa odbędzie się 17-18 czerwca 2024.
Harmonogram egzaminacyjnej letniej oraz sesji letniej poprawkowej 2023/2024

ARCHIWUM
Rok akademicki 2023/2024

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej oraz sesji zimowej poprawkowej 2023/2024

Rok akademicki 2022/2023

Harmonogram kursów terenowych:

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej oraz sesji letniej poprawkowej:

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej oraz sesji zimowej poprawkowej: