Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych

 
O KatedrzeKierownikPracownicy naukowiPracownicy badawczo-techniczni i techniczniDoktoranciPracownicy emerytowaniIn memoriamSekretariat WG2

Katedra powstała w roku 2020 z przekształcenia Zakładu Geologii Dynamicznej. W czasie 70 lat istnienia Wydziału z naszą obecną katedrą związane było liczne grono badaczy. Wśród nich, profesorowie: Andrzej Radwański i Piotr Roniewicz oraz emerytowani profesorowie Andrzej Wierzbowski i Bronisław Andrzej Matyja. Byli oni opiekunami i promotorami większości osób tworzących obecny skład katedry.

W Katedrze prowadzone są badania geologiczne procesów kształtujących oblicze Ziemi. Zajmujemy się głównie powłoką osadową naszej planety. Nasze badania służą odczytywaniu przeszłości geologicznej Ziemi, mają również zastosowanie w poszukiwaniu surowców energetycznych i skalnych. Współpracujemy z naukowcami zarówno z polskich, jak i zagranicznych instytucji geologicznych. Prowadzimy badania naukowe w Polsce (Niż Polski, Wyżyna Śląsko-Krakowska, Niecka Miechowska, Góry Świętokrzyskie, Lubelszczyzna, zapadlisko przedkarpackie, Karpaty zewnętrzne, Pieniny, Tatry) oraz w Ukrainie, Rumunii, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Wietnamie.

Główne kierunki i dziedziny badań, to:

  • wielowskaźnikowa analiza sedymentologiczna,
  • stratygrafia wysokiej rozdzielczości,
  • taksonomia i tafonomia skamieniałości właściwych i skamieniałości śladowych,
  • petrologia i diageneza skał osadowych,
  • badania geofizyczne, w tym badania paleomagnetyczne i geofizyka otworowa,
  • monitorowanie zmian w środowisku przyrodniczym z zastosowaniem skaningu laserowego i fotogrametrii.

Misją badawczą Katedry jest poznawanie procesów geologicznych, zwłaszcza tych zachodzących na powierzchni Ziemi – obserwowanie ich przebiegu i rekonstruowanie przeszłości geologicznej na podstawie zapisu kopalnego. Ideą tą staramy się inspirować studentów na zajęciach terenowych i praktycznych: w malowniczych Górach Świętokrzyskich, na dynamicznym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w dolinach rzek, na wydmach, a także na sztucznym basenie sedymentacyjnym. Zajęcia kameralne, które prowadzimy, to podstawy rozpoznawania skał i minerałów, sedymentologia, geofizyka otworowa, paleomagnetyzm, ichnologia, petrologia skał osadowych, zagadnienia diagenezy.

Zapraszamy do wyboru prac dyplomowych – licencjackich, inżynierskich i magisterskich – proponowanych w naszej Katedrze. Jesteśmy otwarci na realizacje tematów zgodnych z zainteresowaniami studentów.

dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz.
e-mail: don@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 436
pok. 1031

dr hab. Marcin Barski, prof. ucz.
e-mail: Marcin.Barski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 490
pok. 1021

dr hab. Maciej Bąbel, prof. ucz.
e-mail: m.babel@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 495
pok. 1023

dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
e-mail: m.wasiluk@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 426
pok. 1024

dr hab. Ewa Głowniak
e-mail: eglownia@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 429
pok. 1030

dr Marcin Górka
e-mail: magurka@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 440
pok. 1036

dr Małgorzata Kozłowska
e-mail: mmkozlowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 494
pok. 1022

dr hab. Paulina Leonowicz
e-mail: Paulina.leonowicz@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 433
pok. 1028

dr Maciej Łoziński
e-mail: maciej.lozinski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 499
pok. 1020

dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz.
e-mail: don@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 436
pok. 1031

dr Tomasz Segit
e-mail: t.segit@uw.edu.pl
tel. –
pok. 1029

prof. dr hab. Anna Wysocka
e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 445
pok. 1035
[strona pracownika]

mgr Cezary Łukawski (specjalista)
e-mail: c.lukawski@uw.edu.pl
tel. –
pok. 1019

mgr Adam Baranowski
e-mail: a.baranowski@uw.edu.pl
tel. –
nr pokoju: 1038

mgr Kamil Kobyliński
e-mail: kamil.kobylinski@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. –

mgr Jakub Kotowski
e-mail: j.kotowski@uw.edu.pl
tel. –
pok. 1060

mgr Radosław Staniszewski
e-mail: r.staniszewski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 412
pok. 1034

mgr Arleta Suchocka
e-mail: –
tel. (+48 22) 55 40 412
pok. 1034

mgr inż. Sara Wróblewska
e-mail: sara.wroblewska@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 467
pok. 1038

mgr Dorota Żmudzin
e-mail: –
tel. (+48 22) 55 40 412
pok. 1034

prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
e-mail: Matyja@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 409
pok. 1027

prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski
e-mail: Andrzej.Wierzbowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 420
pok. 1025

Sekretariat WG2:

e-mail: sekretariatwg2@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 400
fax (+48 22) 55 40 001
pok. 1075

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

DYDAKTYKA