Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej

 
KierownikPracownicy naukowiPracownik inżynieryjno-technicznyDoktoranciPracownicy emerytowaniSekretariat WG2

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
e-mail: edyta.jurewicz@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 431
pok. 1055

dr Agnieszka Kłopotowska
e-mail: a.klopotowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 471
pok. 1065

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr Barbara Rybak-Ostrowska
e-mail: Barbara.Rybak@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 463
pok. 1053

dr Joanna Uroda
e-mail: j.uroda@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 438
pok. 1067

dr Michał Wyglądała
e-mail: m.wygladala@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 439
pok. 1069

mgr Justyna Justyna-Grygo (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
e-mail: justynajustyna-grygo@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 472
pok. 1058

mgr Anna Haluch
e-mail: annahaluch@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 408
pok. 1041

mgr Emil Wójcik
e-mail: emilwojcik@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 443
pok. 1059

dr Wojciech Ozimkowski
e-mail: Wojciech.Ozimkowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 437
pok. 1047

Sekretariat WG2:

e-mail: sekretariatwg2@uw.edu.pl
tel.: (+48 22) 55 40 400
fax: (+48 22) 55 40 001
pokój: 1075

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Problematyka badawcza

W Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej prowadzone są prace badawcze z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki oraz kartografii geologicznej.

Tektonika zajmuje się analizą deformacji w skali regionalnej. Badania tektoniczne służą odtwarzaniu deformacji w obrębie większych jednostek tektonicznych, co powinno być punktem wyjścia również dla badań dotyczących płyt litosfery. Podstawą dla rozważań tektonicznych jest geologia strukturalna ograniczona w obszarze badań do pojedynczych lub zespołów odsłonięć.

Analiza deformacji prowadzona od obserwacji w pojedynczych odsłonięciach, poprzez wnioski tektoniczne na poziomie regionalnym, również w oparciu o badania geofizyczne, jest podstawą dla opracowania modeli tektonicznych powstania basenów sedymentacyjnych, co wiąże się na przykład z problematyką surowcową. Badania takie wymagają współpracy z innymi geologami zajmującymi się sedymentologią, stratygrafią, geofizyką, petrografią, geochemią oraz geomechaniką, co jest priorytetem w podejmowanych wspólnie przez pracowników naszego Zakładu projektach naukowych. Ponieważ jak wspomnieliśmy, to model tektoniczny jest efektem końcowym, w badaniach stosujemy techniki odtwarzania geometrii czy określania stopnia deformacji wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie firmy Schlumberger (Petrel, TechLog, Dynel 2D, 3D i Poly3D) oparte m.in. o analizę elementów skończonych czy brzegowych.

Podstawą wszelkich badań tektonicznych powinna być kartografia geologiczna w myśl stwierdzenia: “…chcesz wiedzieć – skartuj to“, stąd w Katedrze TiKG wykonywane są typowe mapy geologiczne w skali od 1:10 000, poprzez 1:25 000 do Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1:50 000, jak również mapy tektoniczne, gdzie głównym celem jest pokazanie struktur tektonicznych wraz z ich parametrami. Pracownicy Katedry TiKG zajmują się również sporządzaniem różnego typu dokumentacji geologicznych, w tym na przykład map osuwisk czy też map będących podstawą opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.

Badania kartograficzne to nie tylko badania powierzchniowe, ale również obejmujące głębsze partie skorupy ziemskiej i stanowiące podstawę kartografii wgłębnej, opierającej się głównie o analizę rdzeni wiertniczych i wyników badań geofizycznych, w tym sejsmicznych. Kartografia wgłębna poprzez sporządzanie między innymi map ścięcia poziomego wspomaga na przykład analizę ewolucji basenów sedymentacyjnych.

Dydaktyka

Wykłady:

 • Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych
 • Geologia strukturalna
 • Geotektonika
 • Kartografia geośrodowiskowa
 • Kartowanie geologiczne
 • Morfotektonika
 • Petrofizyka stref uskokowych
 • Tektonika Karpat wewnętrznych
 • Tektonika planet
 • Teledetekcja geologiczna

Ćwiczenia / praktika:

 • Cyfrowe modele budowy geologicznej
 • Geologia strukturalna
 • Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej
 • Kartowanie geologiczne
 • Metody geofizyczne w tektonice
 • Morfotektonika
 • Petrotektonika
 • Praktikum z analizy strukturalnej
 • Praktikum z fotointerpretacji geologicznej

Seminaria / proseminaria:

 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Wybrane zagadnienia z tektoniki Karpat i Gór Świętokrzyskich

Kursy terenowe:

 • Kurs kartowania geologicznego
 • Kurs terenowy z geologii strukturalnej
Specjalność: Tektonika i kartografia geologiczna

Studia II-go stopnia; kierunek: geologia stosowana, specjalność: tektonika i kartografia geologiczna

[PLAKAT (plik pdf)]

Do pobrania

Geologia strukturalna – wykłady

 • WYKŁAD 1 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 2 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 3 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 4 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 5 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 6 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 7 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 8 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 9 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 10 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 11 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 12 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 13 (plik pdf) >>>

Album drobnych struktur tektonicznych (plik pdf) >>>

Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej

Tektonika Planet – wykłady

Kartowanie geologiczne – wykłady

Kurs kartowania geologicznego 2022