Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej

 
O KatedrzeKierownikPracownicy naukowiPracownik inżynieryjno-technicznyDoktoranciPracownicy emerytowaniSekretariat WG2

W Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej prowadzone są badania dotyczące:

 • tektoniki pasm fałdowo-nasunięciowych i fałdowych,
 • uskokowania przesuwczego i struktur przyprzesuwczych jak np. zakładki ekstensyjne i kontrakcyjne, bloki tektoniczne, które uległy rotacji wokół osi pionowej, basenów kontrakcyjnych,
 • powstałych w warunkach transpresji i ich geomechanicznych uwarunkowań,
 • aktywnej tektoniki, związanej z uskokami i ich związków z rozprzestrzenieniem trzęsień ziemi,
 • oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków prowadzone dla lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce,
 • zagrożeń związanych z powierzchniowymi ruchami masowymi,
 • rozwoju sieci spękań i uskoków, ich roli w procesie fałdowania i uskokowania,
 • analiza strukturalna i prace kartograficzne prowadzone w celu rozwiązania problemów strukturalnych,
 • analiza struktur powstałych w laboratoryjnym badaniu wytrzymałości materiałów

Badania prowadzone są w oparciu o szereg metod obejmujących prace terenowe oraz prace laboratoryjne, w tym analizę makro- i mikrostrukturalną, analizę danych sejsmicznych i otworowych zintegrowanych z badaniami wytrzymałości skał na zniszczenie.

Pracownicy stosują najnowsze technologie, w tym oprogramowanie firmy Schlumberger np. Petrel, TechLog, PetroMod, Poly 3D, umożliwiające przygotowywanie zaawansowanych modeli 2D i 3D. Badania prowadzone są zarówno w Polsce, jak i na świecie, m.in. w Danii, Iranie czy Nowej Zelandii.

Pracownicy tworzą zespoły badawcze, w skład których wchodzą naukowcy z różnych dziedzin, co pozwala na analizę zagadnień tektonicznych w szerokim spektrum geologicznym. Takie podejście umożliwia studentom i doktorantom podjęcie zróżnicowanej tematyki prac dyplomowych i rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji, gromadzenia, analizowania, interpretowania i przedstawiania danych oraz możliwość pracy indywidualnej jak i w zespole cenionych na współczesnym rynku pracy.

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr Agnieszka Bocheńska
e-mail: a.klopotowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 471
pok. 1065

dr Anna Haluch
e-mail: annahaluch@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 408
pok. 1041

dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
e-mail: edyta.jurewicz@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 431
pok. 1055

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr Barbara Rybak-Ostrowska
e-mail: Barbara.Rybak@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 463
pok. 1053

dr Joanna Uroda
e-mail: j.uroda@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 438
pok. 1067

dr Michał Wyglądała
e-mail: m.wygladala@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 439
pok. 1069

mgr Justyna Justyna-Grygo (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
e-mail: justynajustyna-grygo@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 472
pok. 1058

mgr Stanisław Staniaszek
e-mail: s.staniaszek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 462
pok. 1052

mgr Emil Wójcik
e-mail: emilwojcik@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 443
pok. 1059

dr Wojciech Ozimkowski
e-mail: Wojciech.Ozimkowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 437
pok. 1047

Sekretariat WG2:

e-mail: sekretariatwg2@uw.edu.pl
tel.: (+48 22) 55 40 400
fax: (+48 22) 55 40 001
pokój: 1075

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Dydaktyka

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich – rok akademicki 2022/2023


Wykłady:

 • Geologia strukturalna
 • Kartowanie geologiczne
 • Tektonika kontynentalnej litosfery
 • Tektonika płyt litosferycznych
 • Tektonika planet

Ćwiczenia / praktika:

 • Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych
 • Fotointerpretacja geologiczna
 • Geologia strukturalna
 • Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej
 • Kartografia geologiczna wgłębna
 • Kartowanie geologiczne
 • Metody geofizyczne w tektonice
 • Morfotektonika
 • Praktikum z analizy strukturalnej
 • Wstęp do analizy mikrostrukturalnej

Seminaria / proseminaria:

 • Seminarium dyplomowe (geodynamika i kartografia geologiczna)
 • Seminarium magisterskie (TKG)
 • Seminarium z tektoniki i kartografii geologicznej

Kursy terenowe:

 • Geologia Tatr, Pienin i Podhala w terenie
 • Kurs kartowania geologicznego
 • Kurs terenowy z geologii strukturalnej
Specjalność: Tektonika i kartografia geologiczna

Studia II-go stopnia; kierunek: geologia stosowana, specjalność: tektonika i kartografia geologiczna

[PLAKAT (plik pdf)]

Do pobrania

Geologia strukturalna – wykłady

 • WYKŁAD 1 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 2 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 3 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 4 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 5 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 6 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 7 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 8 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 9 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 10 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 11 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 12 (plik pdf) >>>
 • WYKŁAD 13 (plik pdf) >>>

Album drobnych struktur tektonicznych (plik pdf) >>>


Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej


Tektonika Planet – wykłady


Kartowanie geologiczne – wykłady


Kurs kartowania geologicznego 2022

 • Instrukcja (plik pdf) >>>
 • Formatki:
  • Zestaw wszystkich formatek z notatnikiem A4 (plik pdf) >>>
  • Zestaw wszystkich formatek z notatnikiem A5 (plik pdf) >>>