Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej

 
O KatedrzeKierownikPracownicy naukowiPracownik inżynieryjno-technicznyDoktoranciPracownicy emerytowaniSekretariat WG2

 

W Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej prowadzone są badania dotyczące:

 • tektoniki pasm fałdowo-nasunięciowych i fałdowych,
 • uskokowania przesuwczego i struktur przyprzesuwczych jak np. zakładki ekstensyjne i kontrakcyjne, bloki tektoniczne, które uległy rotacji wokół osi pionowej, basenów kontrakcyjnych,
 • powstałych w warunkach transpresji i ich geomechanicznych uwarunkowań,
 • aktywnej tektoniki, związanej z uskokami i ich związków z rozprzestrzenieniem trzęsień ziemi,
 • oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków prowadzone dla lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce,
 • zagrożeń związanych z powierzchniowymi ruchami masowymi,
 • rozwoju sieci spękań i uskoków, ich roli w procesie fałdowania i uskokowania,
 • analiza strukturalna i prace kartograficzne prowadzone w celu rozwiązania problemów strukturalnych,
 • analiza struktur powstałych w laboratoryjnym badaniu wytrzymałości materiałów

Badania prowadzone są w oparciu o szereg metod obejmujących prace terenowe oraz prace laboratoryjne, w tym analizę makro- i mikrostrukturalną, analizę danych sejsmicznych i otworowych zintegrowanych z badaniami wytrzymałości skał na zniszczenie.

Pracownicy stosują najnowsze technologie, w tym oprogramowanie firmy Schlumberger np. Petrel, TechLog, PetroMod, Poly 3D, umożliwiające przygotowywanie zaawansowanych modeli 2D i 3D. Badania prowadzone są zarówno w Polsce, jak i na świecie, m.in. w Danii, Iranie czy Nowej Zelandii.

Pracownicy tworzą zespoły badawcze, w skład których wchodzą naukowcy z różnych dziedzin, co pozwala na analizę zagadnień tektonicznych w szerokim spektrum geologicznym. Takie podejście umożliwia studentom i doktorantom podjęcie zróżnicowanej tematyki prac dyplomowych i rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji, gromadzenia, analizowania, interpretowania i przedstawiania danych oraz możliwość pracy indywidualnej jak i w zespole cenionych na współczesnym rynku pracy.

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr Agnieszka Bocheńska
e-mail: a.klopotowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 471
pok. 1065

dr Anna Haluch
e-mail: annahaluch@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 408
pok. 1041

dr inż. Adrian Jarzyna
e-mail: a.jarzyna@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 431
pok: 1055
[strona pracownika]

prof. dr hab. Andrzej Konon
e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 432
pok. 1057

dr Barbara Rybak-Ostrowska
e-mail: Barbara.Rybak@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 463
pok. 1053

dr Joanna Uroda
e-mail: j.uroda@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 438
pok. 1067

mgr Justyna Justyna-Grygo (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
e-mail: justynajustyna-grygo@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 472
pok. 1058

mgr Stanisław Staniaszek
e-mail: s.staniaszek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 462
pok. 1052

mgr Emil Wójcik
e-mail: emilwojcik@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 443
pok. 1059

dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
e-mail: edyta.jurewicz@uw.edu.pl

dr Wojciech Ozimkowski
e-mail: Wojciech.Ozimkowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 437
pok. 1047

Sekretariat WG2:

e-mail: sekretariatwg2@uw.edu.pl
tel.: (+48 22) 55 40 400
fax: (+48 22) 55 40 001
pokój: 1075

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Dydaktyka

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich – rok akademicki 2022/2023


Wykłady:

 • Geologia strukturalna
 • Kartowanie geologiczne
 • Tektonika kontynentalnej litosfery
 • Tektonika płyt litosferycznych
 • Tektonika planet

Ćwiczenia / praktika:

 • Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych
 • Fotointerpretacja geologiczna
 • Geologia strukturalna
 • Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej
 • Kartografia geologiczna wgłębna
 • Kartowanie geologiczne
 • Metody geofizyczne w tektonice
 • Morfotektonika
 • Praktikum z analizy strukturalnej
 • Wstęp do analizy mikrostrukturalnej

Seminaria / proseminaria:

 • Seminarium dyplomowe (geodynamika i kartografia geologiczna)
 • Seminarium magisterskie (TKG)
 • Seminarium z tektoniki i kartografii geologicznej

Kursy terenowe:

 • Geologia Tatr, Pienin i Podhala w terenie
 • Kurs kartowania geologicznego
 • Kurs terenowy z geologii strukturalnej
Specjalność: Tektonika i kartografia geologiczna

Studia II-go stopnia; kierunek: geologia stosowana, specjalność: tektonika i kartografia geologiczna

[PLAKAT (plik pdf)]

Do pobrania
Album drobnych struktur tektonicznych (plik pdf) >>>

Przewodnik do ćwiczeń z geologii strukturalnej

Tektonika Planet – wykłady

Kartowanie geologiczne – wykłady

Kurs kartowania geologicznego 2024

Instrukcja drukowania formatek na potrzeby Kursu kartowania geologicznego

Przed Kursem kartowania geologicznego należy pobrać:

 1. Instrukcję kursu – należy się z nią zapoznać przed kursem, a na kursie mieć do niej dostęp,
 2. tzw. “formatki”, czyli puste arkusze A4 do wypełnienia treścią na kursie (oszczędza się dzięki nim dużo czasu zużywanego na formalne opisy załączników, tytuły itp.).

„Formatki” należy wydrukować na drukarce laserowej lub skorzystać z ksero.

UWAGA: drukarka atramentowa jest niewskazana, wydruk z niej jest nietrwały i niszczy się pod wpływem wilgoci (np. deszczu).

Część „formatek” trzeba zrobić na papierze (str.1-2, 8-9), a część na kalce (3-7, 10):

 • okładka Notatnika terenowego – papier; jest to formatka do przyklejenia na pierwszej stronie notatnika terenowego, do pobrania w dwóch wersjach – dla notatnika w formacie A5 lub A4;
 • Mapa geologiczna dokumentacyjna – papier;
 • Mapa dokumentacyjna prac technicznych – kalka;
 • Objaśnienia do mapy geologicznej dokumentacyjnej, przekroju geologicznego, profilu litologiczno-stratygraficznego i schematu występowania utworów czwartorzędowych– kalka;
 • Przekrój geologiczny – kalka;
 • Profil litologiczno-stratygraficzny – kalka;
 • Schemat występowania utworów czwartorzędowych – kalka.

Warto wydrukować dodatkową kopię (lub nawet dwie) dla powyższych formatek. W trakcie rysowania podczas kursu czasem dochodzi do pomyłek lub zniszczenia formatek. Warto więc mieć zapas.

WAŻNE: Podczas wydruku z pliku pdf proszę zwrócić uwagę na zachowanie oryginalnej skali (100%, „faktyczny rozmiar”) = podziałki liniowe mają mieć po 5 cm (= 500 m w skali 1:10 000). Po wydrukowaniu warto sprawdzić, czy skala się zgadza.