Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii

O KatedrzeKierownikPracownicy naukowiPracownicy badawczo-techniczni i techniczniDoktoranciWolontariatPracownicy emerytowaniSekretariat WG3

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii prowadzi szeroki wachlarz badań obejmujących wszystkie podstawowe rodzaje skał, mających na celu odtworzenie warunków ich powstawania, przemian wtórnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania. Jako główne tematy badań naukowych realizowanych przez jednostkę można wskazać m.in:

 • odkrywanie i opis nowych faz mineralnych;
 • badania mineralogiczne intruzji granitoidowych i pegmatytów;
 • odtworzenie genezy skał krystalicznych z wierceń z północno-wschodniej Polski;
 • badanie genezy skał nefrytowych;
 • badanie mobilności, strategicznie krytycznych, pierwiastków ziem rzadkich (REE), szczególnie w procesach hydrotermalnych przeobrażeń minerałów akcesorycznych bogatych w REE, również z wykorzystaniem eksperymentów wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych;
 • zaawansowane badania struktury minerałów z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych oraz wysokociśnieniowej dyfrakcji rentgenowskiej z zastosowaniem celek diamentowych. Krystalografia kwantowa oraz badania rozkładu gęstości elektronowej w minerałach;
 • wyjaśnienie petrogenezy sudeckich skał magmowych i metamorficznych z wykorzystaniem modelowania geochemicznego i termodynamicznego;
 • eksplorację stref hipergenicznych bogatych w unikatowe minerały wtórne i badanie zachowania się w nich faz arsenowych;
 • określenie udziału mikroorganizmów w procesach tworzenia i wietrzenia skał osadowych (tworzenie cementu węglanowego, geneza pirytu framboidalnego, udział czynników biotycznych w tworzeniu siarczkowych faz żelaza);
 • badanie biosorbentów i sorbentów mineralnych oraz ich zastosowanie w procesie usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z roztworów wodnych;
 • studia mineralogiczne i petrologiczne artefaktów archeologicznych (na przykład artefaktów miedzianych z końcowego neolitu/wczesnej epoki brązu).

Ważną, wspólną cechą badań prowadzonych w Katedrze jest to, że są one oparte na aparaturze naukowej dostępnej na Wydziale Geologii, w szczególności na mikrosondach elektronowych, skaningowych mikroskopach elektronowych i dyfraktometrze rentgenowskim. Efektem naszych badań są liczne publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym. Nasi pracownicy otrzymali liczne nagrody przyznane za działalność naukową zarówno przez Rektora UW jak i Polską Akademię Nauk. Prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę z zagranicznymi i krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi.

prof. dr hab. Bogusław Bagiński
e-mail: B.Baginski1@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 320
pok. 2061

prof. dr hab. Bogusław Bagiński
e-mail: B.Baginski1@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 320
pok. 2061

dr Justyna Domańska-Siuda
e-mail: j.domanska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 302
pok. 2021

dr Grzegorz Gil
e-mail: g.gil2@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 055
pok. 2117

dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz.
e-mail: slawomir.ilnicki@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 301
pok. 2113

dr Agnieszka Marcinowska
e-mail: amarcinowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 326
pok. 2087

dr Witold Matyszczak
e-mail: witold.matyszczak@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 333
pok. 2089

prof. dr hab. Jan Parafiniuk
e-mail: j.parafiniuk@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 307
pok. 2053

dr Agnieszka Rożek
e-mail: a.rozek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 309
pok. 2049

dr Rafał Siuda
e-mail: siuda@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 308
pok. 2093

dr hab. inż. Mirosław Słowakiewicz
e-mail: m.slowakiewicz@uw.edu.pl
pok. 2107

dr Marcin Stachowicz
e-mail: marcin.stachowicz@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 303
pok. 2095

dr Maciej Kałaska (starszy specjalista badawczo-techniczny)
e-mail: mkalaska@uw.edu.pl
tel. –
pok. 2104

mgr Krzysztof Ziemiński (specjalista inżynieryjno-techniczny)
e-mail: k.zieminski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 330
pok. 2084

mgr Kinga Bembenek
e-mail: kinga.bembenek@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 345
pok. 2097

mgr Karolina Drąg
e-mail: k.drag@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. 2082

mgr Anna Grabarczyk
e-mail: anna.grabarczyk@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 304
pok. 2105

mgr Agnieszka Huć
e-mail: a.huc@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 328
pok. 2083

mgr Anna Macioch
e-mail: anna.macioch@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 345
pok. 2097

mgr Krzysztof Maliszewski
e-mail: –
tel. (+48 22) 55 40 328
pok. 2037

mgr Filip Owczarek
e-mail: filip.owczarek@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 414
pok. 2031

mgr Michał Surowski
e-mail: michal.surowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 326
pok. 2085

mgr Agata Trojan
e-mail: a.majewska@twarda.pan.pl
tel. –
pok. 2033

prof. Raymond Macdonald
e-mail: r.macdonald@lancaster.ac.uk
tel. (+48 22) 55 40 337
pok. 2047

dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW (profesor UW emerytowany)

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski (profesor emerytowany)
e-mail: a.j.kozlowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 306
pok. 2073

Sekretariat WG3:

e-mail: sekretariatwg3@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 300; (+48 22) 55 40 305
fax (+48 22) 55 40 001
pok. 2076

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

DYDAKTYKA
Archiwum - Dydaktyka