Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii

 
O KatedrzeKierownikPracownicy naukowiPracownicy badawczo-techniczniDoktoranciPracownicy emerytowaniSekretariat WG2

Katedra powstała w roku 2021 z połączenia Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej oraz Zakładu Paleontologii. Ojcami-Założycielami zakładów byli Profesorowie Jan Samsonowicz i Roman Kozłowski, a obecnym kierownikiem katedry jest prof. Ireneusz Walaszczyk. Nie sposób wymienić wszystkich kilkudziesięciu osób, które w ciągu 70 lat istnienia zakładów w nich pracowały, ale na pewno warto wspomnieć o tych, którzy w ciągu ostatnich 20 lat wywarli bezpośredni wpływ na obecne pokolenie badaczy. Dr hab. Ewa Stupnicka i Dr Maria Ziembińska-Tworzydło oraz Profesorowie: Wacław Bałuk, Ryszard Marcinowski, Stanisław Orłowski, Michał Szulczewski, Jerzy Trammer byli opiekunami i promotorami większości osób tworzących obecny skład Katedry.

Zakres badań naukowych Katedry wynika wprost z jej nazwy; zajmujemy się odtwarzaniem historii Ziemi, zarówno w jej aspektach paleontologicznych jak i abiotycznych, oraz doskonaleniem metod określania czasu zjawisk geologicznych. Nasze zainteresowania badawcze dość ściśle pokrywają się z zakresem dydaktycznym; podstawowe wykłady prowadzone przez pracowników Katedry to Geologia historyczna, Paleontologia, Geologia regionalna Polski i świata, Metodologia stratygrafii. Naturalnym poligonem badawczym jest południowa Polska, szczególnie pas wyżyn i Góry Świętokrzyskie, ale coraz częściej obiekty badań znajdują się poza granicami kraju, zwłaszcza na Ukrainie, w Kazachstanie, Maroko, Ameryce Płn. a nawet Australii.

prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
e-mail: i.walaszczyk@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 482
pok. 1095

dr hab. Zofia Dubicka, prof. ucz.
e-mail: z.dubicka@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 446
pok. 3021

dr hab. Ewa Durska
e-mail: ewadurska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 450
pok. 3009

prof. dr hab. Michał Ginter
e-mail: m.ginter@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 427
pok. 3025

dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz.
e-mail: Wojciech.Kozlowski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 410
pok. 1078

dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz.
e-mail: piotr.luczynski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 434
pok. 1089

dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz.
e-mail: u.radwanska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 411
pok. 3019

dr hab. Zbigniew Remin
e-mail: zbyh@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 449
pok. 1091

prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
e-mail: i.walaszczyk@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 482
pok. 1095

dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. ucz.
e-mail: m.zapalski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 473
pok. 1076

dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz.
e-mail: anna.zylinska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 448
pok. 1079

mgr Bogusław Waksmundzki (starszy specjalista badawczo-techniczny)
e-mail: b.waksmundzki@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 468
pok. 1087

mgr Michał Cyglicki
e-mail: mcyglicki@uw.edu.pl
tel. –
pok. –

mgr Anna Jezierska
e-mail: –
tel. –
pok. 1081

mgr Magdalena Kruszyna
e-mail: magdalena.kruszyna@student.uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 488
pok. 1084

mr Beata Kubiszyn
e-mail: beata.kubiszyn@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. –

mgr Damian Lodowski
e-mail: damian.lodowski@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. –

mgr inż. Karolina Usarek
e-mail: –
tel. –
pok. –

mgr Weronika Wierny
e-mail: weronika.wierny@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. –

mgr Olga Wilk
e-mail: o.wilk@student.uw.edu.pl
tel. –
pok. 3011

prof. dr hab. Stanisław Skompski
e-mail: Skompski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 415
pok. 1080

dr hab. Ewa Stupnicka
e-mail: –
tel. –
pok. 1091

prof. dr hab. Michał Szulczewski
e-mail: m.szulczewski@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 418
pok. 1085

prof. dr hab. Jerzy Trammer
e-mail: jtrammer@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 419
pok. 3023

Sekretariat WG2:

e-mail: sekretariatwg2@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 40 400
fax (+48 22) 55 40 001
pok. 1075

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

 

DYDAKTYKA

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich – rok akademicki 2023/2024

Archiwum - dydaktyka

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich – rok akademicki 2022/2023

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich – rok akademicki 2021/2022