Ośrodek Komputerowy

Tel.: (+48 22) 55 40 023; Fax: (+48 22) 55 40 001;
Pokój: P012; godz. 800 - 1600
E-mail: adam.stepien@uw.edu.pl

Kierownik Ośrodka Komputerowego: mgr Adam Stępień (starszy specjalista naukowo-techniczny)
Nr pokoju: P012
Tel.: (+48 22) 55 40 023
E-mail: adam.stepien@uw.edu.pl

Informatyk: Bartosz Smardzewski
Nr pokoju: P012
Tel.: (+48 22) 55 40 024
E-mail: b.smardzewski@uw.edu.pl

Informatyk: mgr inż. Adam Oleksiak
Nr pokoju: P012
Tel.: (+48 22) 55 40 024
E-mail: admin.geol@uw.edu.pl

 

Wróć