Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

7 wycieczek terenowych na 70-lecie Wydziału Geologii

Stanowisko paleontologiczne Owadów-Brzezinki

10 wrzesień 2022 (sobota)
Osoby prowadzące wycieczkę:
dr hab. Błażej Błażejowski (Instytut Paleobiologii PAN)
prof. dr hab. Michał Ginter (Wydział Geologii UW)

Stanowisko paleontologiczne, zlokalizowane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (gmina Sławno), znajduje się na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (synklina tomaszowska). Pozwala na całkowicie nowe spojrzenie na geologiczną przeszłość (tak zwane okno tafonomiczne) świata organicznego późnej jury, ukazujące nie tylko nieznany zapis ewolucji organizmów żywych, ale również paleogeografię Europy w późnej jurze. Zdecydowana większość rozpoznanych skamieniałości reprezentuje dotychczas gatunki nieznane, a ich naukowy opis stanowi istotny wkład w poznanie historii życia tych grup zwierząt. W czasie wycieczki planowana jest wizyta w muzeum oraz samodzielne szukanie skamieniałości w kamieniołomie.

 • Wycieczka całodniowa, koszty związane z autokarem w wysokości 60 zł pokrywają uczestnicy
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • Dane do wykonania opłaty:
  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Geologii
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  BANK MILLENIUM SA
  32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
  koniecznie z dopiskiem „Wycieczka 70-lecie oraz imię i nazwisko Uczestnika
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Wyjazd

 • spod Wydziału Geologii UW o godzinie 8:00
 • autokar będzie czekał za Wydziałem na parkingu, lokalizacja poniżej
 • adres: Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Powrót

 • planowany jest na godzinę 18:00

Na wycieczkę potrzebne będą porządne buty, najlepiej terenowe, ubranie przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe i kaski. Dodatkowo dla chętnych młotki.

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest posiadanie ważnego oświadczenia wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych.


Kamienne dziedzictwo architektury Traktu Królewskiego w Warszawie/ The stone heritage of the architecture of the Royal Route in Warsaw

8 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Alicja Bobrowska, dr Agnieszka Marcinowska, dr Anna Bąkowska, mgr Ewa Jagoda

Zaproszenie do udziału w GeoSpacerze skierowane jest do osób zainteresowanych kamieniem w architekturze Warszawy. Wycieczka zaprezentuje skalne surowce budowlane wykorzystane w przeszłości i współcześnie w obiektach małej i dużej architektury Warszawy. Większość miejsc jest zlokalizowana na Trakcie Królewskim usytułowanym wzdłuż formy geomorfologicznej jaką jest skarpa wiślana. Uczestnicy zaznajomią się również z procesem rewitalizacji Traktu Królewskiego, gdzie w 2007 roku przy jego renowacji oprócz polskich surowców skalnych wykorzystano także skały importowane z Chin i Szwecji, mające jak najlepiej oddać wizerunek Traktu – zaczerpnięty z XVIII-wiecznych obrazów Canaletta.

GeoSpacer will present stone building materials used in the past and today in small and large architecture of Warsaw. Most places we are going to visit are located on the Royal Route situated along the geomorphological form of the Vistula Escarpment. Participants will also learn about the process of revitalizing the Royal Route, when in 2007, apart from Polish rock material, stones imported from China and Sweden were also used during its renovation, to best reflect the image of the Royal Route – taken from the 18th-century paintings of Canaletto.

 • Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
 • Wycieczka prowadzona w języku polskim i języku angielskim
 • Brak dodatkowych kosztów
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
Kamień w architekturze cmentarnej Starych Powązek

5 listopad 2022 (wtorek)
Osoba organizująca: dr Tomasz Segit

Zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego okiem geologa, z omówieniem: – pochodzenia kamienia wykorzystywanego na Powązkach na przestrzeni dziejów – cech skał użytych jako materiału kamieniarskiego i rzeźbiarskiego w kontekście stanu zabytków.

Skarpa warszawska - wybrane zagadnienia hydrogeologiczne

1 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Marcin Stępień, dr Daniel Zaszewski

Skarpa warszawska jest charakterystycznym obiektem geologicznym Warszawy. Związane są z nią (lub były w przeszłości) stosunkowo liczne wypływy wód podziemnych, których ślady można odnaleźć w architekturze miasta. Część źródeł wciąż bije, a po niektórych pozostały już tylko zabytkowe obudowy. Odwiedzimy kilka takich obiektów i spróbujemy powiązać fakt współwystępowania źródeł z warunkami hydrogeologicznymi panującymi wzdłuż skarpy.

Metro Warszawskie - GeoInżynierskie wyzwanie i dylematy

7 październik 2022 (piątek)
Główny prowadzący: dr Michał Grela; z Wydziału Geologii UW: dr Alicja Bobrowska

W trakcie wycieczki uczestnicy będą mogli zapoznać się z dylematami i wyzwaniami jakie stawia geologom inżynierskim skomplikowana budowa geologiczna podłoża przy realizacji projektu podziemnego jakim jest Metro warszawskie. Zapoznamy się z działaniami geoinżynierskimi na obszarze o silnie zdeformowanym podłożu ukształtowanym z utworów ilastych i o ciężkim do przewidzenia układzie warstw geologicznych przy budowie wybranych stacji linii metra M1 i M2. Historia stacji powstałych w miejscu, gdzie już na etapie projektowym stwierdzono dość złożoną budowę geologiczną a do tego w obecności zwięzłej zabudowy miejskiej.

 • Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
Przez wydmy i bagna - geoekosystemy Puszczy Kampinoskiej

8 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Agnieszka Kałmykow-Piwińska

Na wycieczce omówimy główne siedliska Puszczy Kampinoskiej na tle budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody. Zapoznamy się z problemami Kampinoskiego Parku Narodowego związanymi z melioracją, urbanizacją i sąsiedztwem aglomeracji Warszawskiej. Dodatkowo zobaczymy na czym polega renaturyzacja kampinoskich bagien.

Śladami lądolodu wzdłuż skarpy wiślanej

15 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: mgr Monika Czajkowska, dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz.

Co chciał nam powiedzieć lodowiec? Jak wyznaczać kierunek ruchu lądolodu? W stratotypowym stanowisku osadów lodowcowych w Mochtach postaramy się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Zobaczymy też na czym polega fenomen iłów warwowych. W Dobrzyniu nad Wisłą zapoznamy się natomiast z realnym zagrożeniem, jakim są ruchy masowe oraz zobaczymy niespodziewane wychodnie osadów starszego podłoża – węgli i iłów. Będzie to też okazja na zebranie kryształów gipsu na uzupełnienie kolekcji.

 • Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.
 • Wycieczka całodniowa, koszty związane z autokarem w wysokości 60 zł pokrywają uczestnicy.
 • Formularz rejestracyjny – wycieczka “Śladami lądolodu wzdłuż skarpy wiślanej”
 • Dane do wykonania opłaty:
  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Geologii
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  BANK MILLENIUM SA
  32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
  koniecznie z dopiskiem „Wycieczka 70-lecie oraz imię i nazwisko Uczestnika