Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

7 wycieczek terenowych na 70-lecie Wydziału Geologii

Stanowisko paleontologiczne Owadów-Brzezinki
10 wrzesień 2022 (sobota)

10 wrzesień 2022 (sobota)
Osoby prowadzące wycieczkę:
dr hab. Błażej Błażejowski (Instytut Paleobiologii PAN)
prof. dr hab. Michał Ginter (Wydział Geologii UW)

Stanowisko paleontologiczne, zlokalizowane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (gmina Sławno), znajduje się na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (synklina tomaszowska). Pozwala na całkowicie nowe spojrzenie na geologiczną przeszłość (tak zwane okno tafonomiczne) świata organicznego późnej jury, ukazujące nie tylko nieznany zapis ewolucji organizmów żywych, ale również paleogeografię Europy w późnej jurze. Zdecydowana większość rozpoznanych skamieniałości reprezentuje dotychczas gatunki nieznane, a ich naukowy opis stanowi istotny wkład w poznanie historii życia tych grup zwierząt. W czasie wycieczki planowana jest wizyta w muzeum oraz samodzielne szukanie skamieniałości w kamieniołomie.

 • Wycieczka całodniowa, koszty związane z autokarem w wysokości 60 zł pokrywają uczestnicy
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • Dane do wykonania opłaty:
  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Geologii
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  BANK MILLENIUM SA
  32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
  koniecznie z dopiskiem „Wycieczka 70-lecie oraz imię i nazwisko Uczestnika
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Wyjazd

 • spod Wydziału Geologii UW o godzinie 8:00
 • autokar będzie czekał za Wydziałem na parkingu, lokalizacja poniżej
 • adres: Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Powrót

 • planowany jest na godzinę 18:00

Na wycieczkę potrzebne będą porządne buty, najlepiej terenowe, ubranie przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe i kaski. Dodatkowo dla chętnych młotki.

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest posiadanie ważnego oświadczenia wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych.


Kamienne dziedzictwo architektury Traktu Królewskiego w Warszawie/ The stone heritage of the architecture of the Royal Route in Warsaw 8 październik 2022 (sobota)

8 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Alicja Bobrowska, dr Agnieszka Marcinowska, dr Anna Bąkowska, mgr Ewa Jagoda

Zaproszenie do udziału w GeoSpacerze skierowane jest do osób zainteresowanych kamieniem w architekturze Warszawy. Wycieczka zaprezentuje skalne surowce budowlane wykorzystane w przeszłości i współcześnie w obiektach małej i dużej architektury Warszawy. Większość miejsc jest zlokalizowana na Trakcie Królewskim usytułowanym wzdłuż formy geomorfologicznej jaką jest skarpa wiślana. Uczestnicy zaznajomią się również z procesem rewitalizacji Traktu Królewskiego, gdzie w 2007 roku przy jego renowacji oprócz polskich surowców skalnych wykorzystano także skały importowane z Chin i Szwecji, mające jak najlepiej oddać wizerunek Traktu – zaczerpnięty z XVIII-wiecznych obrazów Canaletta.

GeoSpacer will present stone building materials used in the past and today in small and large architecture of Warsaw. Most places we are going to visit are located on the Royal Route situated along the geomorphological form of the Vistula Escarpment. Participants will also learn about the process of revitalizing the Royal Route, when in 2007, apart from Polish rock material, stones imported from China and Sweden were also used during its renovation, to best reflect the image of the Royal Route – taken from the 18th-century paintings of Canaletto.

 • Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
 • Wycieczka prowadzona w języku polskim i języku angielskim
 • Brak dodatkowych kosztów
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Plan:

Wycieczka popularno-naukowa odbywać się będzie w godzinach: 10:00 – 13:00.

 • 10:00 – Spotkanie uczestników przy Gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego (ul. Nowy Świat 11/13)
 • 13:00 – Zakończenie Geo-wycieczki: Taras Widokowy na Górze Gnojnej (przy ulicy Brzozowej)

Uczestnicy proszeni są o posiadanie min 1 biletu do przejazdu komunikacją ZTM

Kamień w architekturze cmentarnej Starych Powązek
5 listopad 2022 (sobota)

5 listopad 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Tomasz Segit

Zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego okiem geologa, z omówieniem: – pochodzenia kamienia wykorzystywanego na Powązkach na przestrzeni dziejów – cech skał użytych jako materiału kamieniarskiego i rzeźbiarskiego w kontekście stanu zabytków.

 • Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
Skarpa warszawska - wybrane zagadnienia hydrogeologiczne
1 październik 2022 (sobota)

1 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Marcin Stępień, dr Daniel Zaszewski

Skarpa warszawska jest charakterystycznym obiektem geologicznym Warszawy. Związane są z nią (lub były w przeszłości) stosunkowo liczne wypływy wód podziemnych, których ślady można odnaleźć w architekturze miasta. Część źródeł wciąż bije, a po niektórych pozostały już tylko zabytkowe obudowy. Odwiedzimy kilka takich obiektów i spróbujemy powiązać fakt współwystępowania źródeł z warunkami hydrogeologicznymi panującymi wzdłuż skarpy.

SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Czas i miejsce zbiórki:

 • godzina 10:00 – punkt widokowy na skarpie niedaleko UKSW, przy ulicy Dewajtis (mapa)

Dodatkowe informacje:

 • Wycieczka będzie trwała ok. 3-4 godziny, w zależności od pogody.
 • Trasa wycieczki podana jest na załączonej mapie.

Metro Warszawskie - GeoInżynierskie wyzwanie i dylematy
7 październik 2022 (piątek)

7 październik 2022 (piątek)
Główny Prowadzący: dr inż. Krzysztof Traczyński; dr Michał Grela; z Wydziału Geologii UW: dr Alicja Bobrowska

W trakcie wycieczki uczestnicy będą mogli zapoznać się z dylematami i wyzwaniami jakie stawia geologom inżynierskim skomplikowana budowa geologiczna podłoża przy realizacji projektu podziemnego jakim jest Metro warszawskie. Zapoznamy się z działaniami geoinżynierskimi na obszarze o silnie zdeformowanym podłożu ukształtowanym z utworów ilastych i o ciężkim do przewidzenia układzie warstw geologicznych przy budowie wybranych stacji linii metra M1 i M2. Historia stacji powstałych w miejscu, gdzie już na etapie projektowym stwierdzono dość złożoną budowę geologiczną a do tego w obecności zwięzłej zabudowy miejskiej.

 • Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Plan:

Wycieczka popularno-naukowa odbywać się będzie w godzinach: 12:00 – 15:00.

 • 12:00 – Spotkanie uczestników przy Teatrze „Kwadrat” (ul. Marszałkowska 138)
 • Rozpoczęcie Geo-wycieczki – Stacja metra „Świętokrzyska”
 • 15:00 – Zakończenie Geo-wycieczki

Uczestnicy proszeni są o posiadanie min 2 biletów do przejazdu metrem

Przez wydmy i bagna - geoekosystemy Puszczy Kampinoskiej
8 październik 2022 (sobota)

8 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: dr Agnieszka Kałmykow-Piwińska

Na wycieczce omówimy główne siedliska Puszczy Kampinoskiej na tle budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody. Zapoznamy się z problemami Kampinoskiego Parku Narodowego związanymi z melioracją, urbanizacją i sąsiedztwem aglomeracji Warszawskiej. Dodatkowo zobaczymy na czym polega renaturyzacja kampinoskich bagien.

 • Brak ograniczeń jeżeli chodzi o liczbę osób.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Wycieczka rozpocznie się zbiórką o godzinie 8:30 na parkingu przy Centrum Handlowym (Carrefour, Rossman) w Lesznie ul. Partyzantów 2a (mapa poniżej). Do Leszna można dojechać autobusem 719 z Osiedla Górczewska.

Należy zaopatrzyć się w buty terenowe, ubrania odpowiednie do pogody, wodę, prowiant na ognisko i dobrą kondycję (czeka nas dużo chodzenia).

Z Leszna wyruszymy Wierszowską Drogą schodząc z Równiny Łowicko-Błońskiej w Pradolinę Wisły w stronę leśniczówki Debły. Będzie tam możliwość obejrzenia pięknej wystawy fotografii poświęconej przyrodzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Przez podmokłe łąki, mokradła i torfowiska, otaczające Kanał Zaborowski (Południowy Pas Bagienny), szlak poprowadzi nas w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej Debły, aż do rozległych wydm tworzących Południowy Pas Wydmowy. Po prawie 10 kilometrowym spacerze dojdziemy do Polany Roztoka gdzie będzie na nas czekać krótka, ale niezwykle ciekawa ścieżka dydaktyczna. Naszą wyprawę zakończymy ogniskiem, które potrwa do godziny 16. Po ognisku będzie możliwość dojechania do Leszna albo powrotu pieszo inną trasą przez Puszczę.


Śladami lądolodu wzdłuż skarpy wiślanej
15 październik 2022 (sobota)

15 październik 2022 (sobota)
Osoba organizująca: mgr Monika Czajkowska, dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz.

Co chciał nam powiedzieć lodowiec? Jak wyznaczać kierunek ruchu lądolodu? W stratotypowym stanowisku osadów lodowcowych w Mochtach postaramy się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Zobaczymy też na czym polega fenomen iłów warwowych. W Dobrzyniu nad Wisłą zapoznamy się natomiast z realnym zagrożeniem, jakim są ruchy masowe oraz zobaczymy niespodziewane wychodnie osadów starszego podłoża – węgli i iłów. Będzie to też okazja na zebranie kryształów gipsu na uzupełnienie kolekcji.

 • Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.
 • Wycieczka całodniowa, koszty związane z autokarem w wysokości 60 zł pokrywają uczestnicy.
 • Formularz rejestracyjny – wycieczka “Śladami lądolodu wzdłuż skarpy wiślanej”
 • Dane do wykonania opłaty:
  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Geologii
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  BANK MILLENIUM SA
  32 1160 2202 0000 0000 6084 9298
  koniecznie z dopiskiem „Wycieczka 70-lecie oraz imię i nazwisko Uczestnika
SZCZEGÓŁY WYCIECZKI

Wyjazd: spod Wydziału Geologii UW ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa o godzinie 8:00, bus będzie czekał za Wydziałem na parkingu

Powrót: planowany jest na godzinę 18:00

Na wycieczkę potrzebne będą porządne buty, najlepiej terenowe, ubranie przeciwdeszczowe (na wszelki wypadek), coś do zjedzenia w drodze, woda oraz prowiant na ognisko w Dobrzyniu. Dodatkowo przydadzą się torebki strunowe lub coś na znalezione okazy oraz kijki trekkingowe – zejście w Mochtach jest dość strome, jednak przy normalnej sprawności fizycznej nie powinno stanowić problemu.