Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

METODY BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE NAFTOWYM

Studia Podyplomowe
“METODY BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE NAFTOWYM”

EDYCJA 2019/2020, REKRUTACJA TRWA OD 1 LIPCA 2019 DO 30 SIERPNIA 2019 R.

Wydział Geologii zaprasza na Studia Podyplomowe „Metody badań hydrogeologicznych w przemyśle naftowym”.

Program studiów obejmuje 150 godz. (30 ECTS) z zakresu następujących przedmiotów:

 • Podstawowe zagadnienia dynamiki wód podziemnych
 • Tło hydrogeochemiczne
 • Modelowanie hydrogeochemiczne
 • Parametry hydrogeologiczne – metody ocen
 • Obowiązujące przepisy prawne w zakresie hydrogeologii
 • Raporty oddziaływania na środowisko – elementy hydrogeologiczne
 • Ochrona wód podziemnych
 • Dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie wtłaczania wód do górotworu

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się badaniami hydrogeologicznymi, projektami i dokumentacjami hydrogeologicznymi, gospodarką wodną i ochroną środowiska w sektorze naftowym, w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony.

Podczas studiów zostanie rozszerzona i uzupełniona wiedza dotycząca hydrogeologii, gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym realizację oraz przyjmowanie prac projektowych i dokumentacyjnych realizowanych w sektorze naftowym, pogłębianie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, zapoznanie uczestników z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia hydrogeologiczne.

Studia mają charakter zaoczny, zjazdy odbywać się będą w piątki i soboty, co 2 tygodnie.
Zajęcia trwają dwa semestry (letni i zimowy).

Kandydaci na studia składają dokumenty w wersji elektronicznej poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UW) w dniach od 1 lipca 2019 do 30 sierpnia 2019.

Kandydaci na studia legitymują się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub pokrewnym w obszarze nauk przyrodniczych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje rozmowa kwalifikacyjna dotycząca podstaw wiedzy hydrogeologicznej w zakresie dynamiki wód podziemnych, hydrogeochemii oraz hydrogeologii regionalnej.

Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS poprzez zrealizowanie programu studiów oraz realizacja dokumentacji hydrogeologicznej.

Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 15

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

 • zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
 • złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studiów);
 • dostarczeniem do Sekretariatu studiów oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Koszt studiów wynosi 3500 PLN (+ 30 zł opłaty za świadectwo).
Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.