Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konkurs grantowy dla studentów Wydziału Geologii (2022/2023)

REGULAMIN KONKURSU
na studencki projekt naukowy dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskieg(2022/2023 r.)

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych projektów naukowych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku oraz nietuzinkowego, niekonwencjonalnego podejścia do rozwiązania wybranego zagadnienia.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Każdy projekt naukowy musi posiadać konsultanta naukowego w osobie nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie Warszawskim.
 5. Projekty naukowe mogą być zgłaszane przez więcej niż jednego studenta.
 6. Spośród przedstawionych projektów naukowych Komisja Konkursowa wyłoni 5 laureatów.
 7. Laureaci otrzymają grant w wysokości 1000 PLN.
 8. Grant będzie miał formę zwrotu kosztów poniesionych na realizację projektu naukowego (np. zwrot kosztów badań laboratoryjnych, delegacji).
 9. Warunkiem rozliczenia projektu naukowego jest np.: udokumentowany abstraktem udział w studenckiej konferencji naukowej, artykuł naukowy/popularnonaukowy wysłany do redakcji, przygotowanie lekcji opartej na tematyce projektu na Festiwal Nauki/DOKO/Dzień Otwarty UW itp. oraz udział w sesji sprawozdawczej.
 10. Do konkursu należy zgłosić pracę pisemną w formie projektu naukowego, podając jego tytuł, opis pomysłu (max. 1500 słów) oraz dane autora/-ów opracowania oraz konsultanta naukowego. Dodatkowe informacje to kierunek i stopień realizowanych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego studiów oraz aktualny adres poczty elektronicznej. Należy także załączyć pisemną zgodę na wykorzystanie podstawowych danych osobowych tj. imię, nazwisko, rok studiów (wg załączonego poniżej wzoru). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 11. Komisja Konkursowa oceni prace pisemne i wyłoni laureatów.
 12. Wnioski konkursowe należy złożyć do Dziekanatu Studenckiego Wydziału Geologii UW do dnia 03.02.2023 r. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną.
 13. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa, w składzie: dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Geologii UW; dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Geologii UW; dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz. – Prodziekan ds. organizacji badań Wydziału Geologii UW.
 14. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.