Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym.

Tytuł pracy:
Mikrofacje i środowisko sedymentacji Apcko-Albskiej sukcesji osadowej pola naftowego Bai Hassan, Basen Zagros, północny Irak

Promotorzy:

  • dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz.
  • dr Aiad Ali Hussein Al-Zaidy

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Tadeusz Peryt
  • dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

Dyscyplina naukowa: Nauki o Ziemi i Środowisku
Język obrony: język angielski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: dziekan.geol@uw.edu.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta w dniach 10.11.2022 – 14.11.2022 do godz. 16:00.

[ZAWIADOMIENIE O OBRONIE (PL)] [ZAWIADOMIENIE O OBRONIE (EN)]

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki o Ziemi i Środowisku
dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.