Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Aktualności studenckie

Rok akademicki 2022/2023
Pomoc materialna/ stypendia - rok akademicki 2022/2023
czytaj więcej>>>

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora. W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne – dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych1. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.

Zapomoga – jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

Stypendium rektora – skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.

_________________________________

1 Niepotrzebne usuń.


Stypendium ministra i stypendium rektora – rok akademicki 2022/2023

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich - rok akademicki 2022/2023
czytaj więcej>>>

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii:

Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych:

Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii:

Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki:

Katedra Geologii Klimatycznej:

Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej:

Katedra Hydrogeologii i Geofizyki:

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych:

Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej:

Informacje różne

 


ARCHIWUM - Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich - rok akademicki 2021/2022

Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych:

Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii:

Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki:

Katedra Geologii Klimatycznej:

Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej:

Katedra Hydrogeologii i Geofizyki:

ARCHIWUM
Rok akademicki 2021/2022

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej oraz sesji poprawkowej 2021/2022

 • Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej oraz sesji poprawkowej – studia I stopnia – AKTUALIZACJA 17.05.2022 – (plik pdf) >>>
 • Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej oraz sesji poprawkowej – studia II stopnia – AKTUALIZACJA 18.07.2022 – (plik pdf) >>>

Harmonogram kursów terenowych 2021/2022

 • Harmonogram kursów terenowych – AKTUALIZACJA 13.04.2022 – (plik pdf) >>>

Harmonogram sesji zimowej 2021/2022

 • Harmonogram sesji zimowej-poprawkowej studia I stopnia – AKTUALIZACJA 25.02.2022 (plik pdf) >>>
 • Harmonogram sesji zimowej-poprawkowej studia II stopnia – AKTUALIZACJA 04.02.2022 (plik pdf) >>>


Rok akademicki 2020/2021
 • Lista kursów terenowych i przedmiotów równoważnych – semestr letni 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • Lista przedmiotów praktycznych – semestr zimowy 2020/2021- aktualizacja 25.10.2020 (plik pdf) >>>
 • Harmonogram kursów terenowych – rok akademicki 2020/2021 – AKTUALIZACJA 09.06.2021 (plik pdf) >>>
 • Harmonogram sesji letniej – online – rok akademicki 2020/2021 – AKTUALIZACJA 12.05.2021 (plik pdf) >>>

Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich – rok akademicki 2020/2021

 • Kierunek studiów geologia stosowana
  • Propozycje tematów prac inżynierskich dla kierunku geologia stosowana (GES) (plik pdf) >>>
  • Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku geologia stosowana (GES) (plik pdf) >>>
 • Kierunek studiów geologia poszukiwawcza
  • Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku geologia poszukiwawcza (GEP) (plik pdf) >>>
  • Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku geologia poszukiwawcza (GEP) (plik pdf) >>>

 • Procedura egzaminów dyplomowych on-line na Wydziale Geologii – kwiecień 2020 (plik pdf) >>>
 • Zasady wyboru i podejmowania tematów prac dyplomowych – kwiecień 2020 (plik pdf) >>>

 

 • Propozycja tematów dla kierunku geologia stosowana – prace magisterskie_2020 (plik pdf) >>>
 • Propozycja tematów dla kierunku geologia stosowana – prace inżynierskie_2020 (plik pdf) >>>