Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Egzaminy dyplomowe

Terminy składania prac i obron pracy dyplomowej oraz składania podań o przedłużenie studiów na czas pisania pracy dyplomowej
Terminy składania podań o przedłużenie studiów o 3 miesiące na czas pisania pracy dyplomowej
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Do 30 września
Geologia stosowana I i II stopień Do 30 marca
Terminy składania prac i obrony w terminie regulaminowym
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Składanie prac do 10 września Obrona do 30 września
Geologia stosowana I stopień
(dla studentów rekrutujących się na studia II stopnia)
Składanie prac do 31 stycznia Obrona do 10 lutego
Geologia stosowana I stopień
(dla studentów nie rekrutujących się na studia II stopnia)
Składanie prac do 10 marca Obrona do 31 marca
Geologia stosowana I i II stopień Składanie prac do 10 marca Obrona do 31 marca
Terminy składania prac i obrony w terminie przedłużonym
Geologia poszukiwawcza I i II stopień Składanie prac do 30 listopada Obrona do 31 grudnia
Geologia stosowana I i II stopień Składanie prac do 31 maja Obrona do 30 czerwca
Propozycje tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich - rok akademicki 2022/2023
czytaj więcej>>>

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii:

Katedra Geologii Basenów Sedymentacyjnych:

Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii:

Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki:

Katedra Geologii Klimatycznej:

Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej:

Katedra Hydrogeologii i Geofizyki:

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych:

Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej:

 

STUDIA I STOPNIA

Geologia poszukiwacza - licencjat

Kierunek studiów GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 – Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 – Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 – Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej [plik PDF] [plik DOCX]
Geologia stosowana- inżynier

Kierunek studiów GEOLOGIA STOSOWANA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 – Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 – Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 – Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej [plik PDF] [plik DOCX]

 

STUDIA II STOPNIA

Geologia poszukiwacza - magister

Kierunek studiów GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 – Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 – Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 – Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 4 – Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach drugiego stopnia [plik PDF]
Geologia stosowana- magister

Kierunek studiów GEOLOGIA STOSOWANA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 – Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 – Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 – Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 4 – Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia stosowana na studiach drugiego stopnia [plik PDF]