Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Praktyki zawodowe (staże) dla studentów II-go stopnia

  1. Przewidziane w programach studiów II-go stopnia praktyki zawodowe (w wymiarze co najmniej 192 godzin) można odbywać w dowolnie wybranej instytucji/firmie związanej z kierunkiem studiów.
  2. Niezbędne jest przygotowanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, Studentem i instytucją/firmą.
  3. Do przygotowania porozumienia niezbędne są następujące informacje: nazwa i adres siedziby instytucji/firmy, NIP lub REGON, imię, nazwisko i stanowisko osoby odpowiedzialnej za podpisywanie porozumień z ramienia firmy oraz data planowanego rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
  4. W czasie odbywania praktyk konieczne jest ubezpieczenie NNW. Jeżeli Student chce być ubezpieczony przez UW konieczne jest zgłoszenie praktyk w dziekanacie co najmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. W przypadku nie dotrzymania tego terminu konieczność ubezpieczenia przechodzi na Studenta.
  5. Jeżeli termin praktyk ulegnie wydłużeniu konieczny jest aneks do porozumienia.
  6. Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie wypełnionego Dziennika Praktyk, który stanowi załącznik do porozumienia.